Цифрове синтезування зональних аерокосмічних зображень, яке забезпечує заданий колір об'єктів

Фроленко, ВМ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(1):32–37
https://doi.org/10.15407/knit1999.01.032
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглянуто методику синтезування монохроматичних зональних аерокосмічних знімків, яка забезпечує заданий колір об'єкта дистанційного спостереження на синтезованому цифровому зображенні. Викладені необхідні розрахункові моделі, виконано їх оптимізацію в розумінні досягнення максимальної колірної відмінності між об'єктом та фоном на синтезованому зображенні в межах колірно-мета-морфного простору. Приведені результати кількісного моделювання синтезування зображень ряду типових об'єктів аерокосмічного моніторингу в задані кольори стандартної палітри. Виконано порівняльну оцінку синтезування в заданий колір та оптимального цифрового синтезування.
Ключові слова: аерокосмічний моніторинг, колірно-мета-морфний простір, моделювання синтезування зображень
References: 
1.  Фроленко  В.   М.   Методика  комплексного  дешифрування зональних аерокосмічних знімків з використанням оптич­ного приладу синтезу  // Космічна наука і технологія.— 1997.—З, № 5/6.—С. 47—54.
2.  Фроленко В. М. Оптимізація вибору спектрального діапа­зону дистанційного спостереження аероландшафту // Кос­мічна наука і технологія.—1998.—4, № 1.—С. З—8.
3.  Фроленко  В.  М.   Оптимальне  цифрове  синтезування  зо­нальних   аерокосмічних  зображень   //   Космічна   наука  і технологія.—1998.—4, № 2/3.—С. 51—57.
4.  Фроленко  В.   Н.   К  оценке  точности   цветопередачи  за-шумленных цифровых изображений // Прикладные воп­росы аэрокосмического мониторинга.  —  Киев:  КИ ВВС, 1997.—С. 81—87.
5.  Шашлов Б. А. Цвет и цветовоспроизведение. — М.: Книга, 1986.—280 с.
6.  Певзнер Б.  М.  Качество цветных телевизионных изобра­жений. — М.: Радио и связь, 1988.—224 с.

7.  Шлихт Г. Ю. Цифровая обработка цветных изображений: Пер. с нем. — М.: ЭКОМ, 1997.—336 с.