Моніторинг геометричної конфігурації багатобазисної мережі широкозонної диференціальної підсистеми супутникових радіонавігаційних систем GPS і ГЛОНАСС

Жаліло, ОО, Флерко, СМ, Яковченко, ОІ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(1):59–68
https://doi.org/10.15407/knit1999.01.059
Мова публікації: російська
Анотація: 
Подаються методика та оцінка точності періодичного уточнення (моніторингу) взаємних координат фазових центрів приймальних антен контрольних станцій широкозонної диференційної підсистеми супутникових радіонавігаційних систем GPS і ГЛОНАСС за власними результатами вимірювань підсистеми. Показано спосіб оптимальної трансформації вихідної багатопараметричної системи рівнянь з метою оптимізації реалізації та підвищення стійкості обчислювальних процедур при оцінці інформаційних параметрів. Отримані алгоритми визначення параметрів і оцінки потенціальної точності взаємної геодезичної прив'язки контрольних станцій на прикладі рекомендованої до розгортання в Україні широкозонної диференційної підсистеми.
Ключові слова: GPS, ГЛОНАСС, координати фазових центрів, широкозонна диференціальна підсистема
References: 
1.  Гофманн-Велленгоф Б., Ліхтенеггер, Коллінз Д. Глобальна система визначення місцеположення (GPS). Теорія і прак­тика / Пер. с англ, під ред. Я. С. Яцківа. — Київ: Наук. думка, 1996.—392 с.
2.  Изотов А. А. Основы спутниковой геодезии. — М.: Недра, 1974.—317 с.
3.  Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. — М.: Мир, 1980.—456 с.
4.  Фалькович   С.   Е.,   Коновалов  Л.   Н.,   Жалило  А.   А.   О наблюдаемости в задаче взаимной геодезической привязки разнесенных   пунктов   многопозиционных   измерительных комплексов   //   Космич.   исслед. —1985.—23,   вып.   4.— С. 587—597.
5.  Фалькович С. Е., Хомяков Э. Н.  Статистическая теория измерительных радиосистем. — М.: Радио и связь, 1981.— 288 с.
6.  Хенриксен С., Манчини А., Човиц Б. Использование искусственных спутников для геодезии // Докл. второго симпо­зиума по спутниковой геодезии / Пер. с англ, под ред. В. В. Подобеда. — М.: Мир, 1975.—432 с.
7.  Ashkenazi V., Chao С., Chen W., et al. High precision wide area DGPS // Proc. 5-th Inter. Conf. on Differential Satellite Navigational System; St. Peterburg, Russia: RIRT, May 20-24, 1996. — St. Peterburg, 1996.—Vol. 1, paper 8.—P. 8.1—8.9.

8.  Solheim F., Alber C., Ware R.H., Rocken C. Measurement of Tropospheric Water Vapor along Slant Paths with Ground-Based  GPS  Receivers  //  XXVth  General Assembly  of the international  union  of  radio  science;   Lille,   France,  August 28—September 5, 1996. — Lille, 1996.—P. 367.