Метод синхронізації сигналів, що використовують модуляцію з мінімальним зрушенням в системах космічного зв'язку і управління

Стасєв, ЮВ, Барсов, ВІ, Сорока, ЛС
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(1):52–58
https://doi.org/10.15407/knit1999.01.052
Мова публікації: російська
Анотація: 
Пропонується метод синхронізації сигналів, що модулюються мінімальним зсувом, який дозволяє визначити та усунути помилку у виборі фази опорних коливань під час прийому. Надаються результати синтезу та розрахунку робочих характеристик пристрою синхронізації цих сигналів у системах космічного зв'язку та управління.
Ключові слова: синхронізації сигналів, системи космічного зв'язку та управління, фаза опорних коливань
References: 
1.  Макаров С. Б., Цикин И. А. Передача дискретных сообще­ний по радиоканалам с ограниченной полосой пропуска­ния. — М.: Радио и связь, 1988.—304 с.
2.  Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь. — М.: Связь, 1979.—592 с.
3.  Тихонов В. И. Оптимальный прием сигналов. — М.: Радио и связь, 1983.—320 с.