Побудова системи управління авіаційно-космічного ракетного комплексу легкого класу з використанням безплатформової інерціальної навігаційної системи

Камелін, АБ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(2-3):003-015
https://doi.org/10.15407/knit2001.02.003
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядаються особливості побудови структури системи управління авіаційно-космічного ракетного комплексу легкого класу. Виявлено, що при умовах жорстких вимог до динамічних та точнісних характеристик як інерціальну навігаційну систему доцільно використовувати безплатформову навігаційну систему на засадах лазерних гіроскопів. Досліджуються особливості реалізації режиму початкового орієнтування.
Ключові слова: інерціальна навігаційна система, авіаційно-космічний ракетний комплекс, режим початкового орієнтування
References: 
1.  Аэродинамический ракетный комплекс легкого класса // Материалы АП, часть П. Система управления. — Киев: АО «Авионика», 1995.—20 с.
2.  Гречка Г. П., Камелин А. Б. Характеристики ЛГ с точки зрения требований БИНС // Бесплатформенные инерциальные   системы   навигации   и   ориентации.   —   М.:   АН СССР, 1989, Школа-87, кн. 2.
3.  Златкін Ю.М., Ігнатьєв В. I., Калногуз А. М. та ін.  Стан розробки та тенденції розвитку авіаційних безкарданних інерціальних навігаційних систем // Механіка гіроскопічних систем.—1997.—Вип.14.— С. 112—119.
4.  Комплексное построение системы. Вычислительные средст­ва и программно-алгоритмическое обеспечение БИНС // Технический отчет по теме  «Борт-200».  —  Харьков:  AT «Хартрон», 1995.
5.  Лазерные измерительные системы / Под ред. Д. П. Лукья­нова. — М.: 1981.—259 с.
6.  Леонець О. А., Богатький I. С., Романовський В. О. и др. Порівняльний аналіз варіантів структур безплатформених інерціальних навігаційних систем (БІНС) // Механіка гіро­скопічних систем.—1997.—Вип. 14.—181 с.
7.  Модернизация и внедрение тренажера для подготовки об­служивающего персонала авиационного ракетно-космиче­ского комплекса // Технический отчет. — Киев: АНТХРЦ «Авиадиагностика», 1997.—24 с.
8.  Модернизация СУ РН 11К68. Аванпроект ККП БИНС на основе лазерных гироскопов и маятниковых акселеромет­ров. — Киев: ЦКБ «Арсенал», 1998.—36 с.