Особливості енергетичного розрахунку супутникових радіоліній

Харченко, ВМ, Лаврут, ОО
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(2-3):033-034
https://doi.org/10.15407/knit2001.02.033
Мова публікації: російська
Анотація: 
Пропонується справочна математична модель діаграми напрямленості антени бортового ретранслятора космічного апарата зв'язку з еліптичним перерізом головної пелюстки.
Ключові слова: антена бортового ретранслятора, космічне приладобудування, супутникові радіолінії
References: 
1.  Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчис­ление для ВУЗов:  Учеб.  пособие.  — М:  Наука,   1985.— 429 с.
2.  Рекомендации и отчеты МККР. Том IV, часть 1. Фиксиро­ванная спутниковая служба. — Дубровник, 1986.—560 с.
3.  Техника   электросвязи   за   рубежом:    Справочник   / Л. И. Яковлев, В. Д. Федоров, Г. В. Дедюкин, А. С. Неми-ровский. — М.: Радио и связь, 1990.—256 с.

4.  Харченко В. Н., Лаврут А. А. Особенности оценки помехозащищенности спутниковых радиолиний // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.—2000.— № 4.—С. 96.