Властивості просторової і частотної фільтрацій електромагнітного УНЧ-випромінювання в системі літосфера–атмосфера–іоносфера

Гримальський, ВВ, Кременецький, ІО, 1Черемних, ОК
1Інститут космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Київ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(2-3):041-052
https://doi.org/10.15407/knit2001.02.041
Мова публікації: російська
Анотація: 
В рамках моделі неперервного середовища з нахиленим геомагнітним полем та плавною зміною параметрів іоносфери розраховано проходження на супутникові висоти електромагнітного УНЧ–випромінювання від літосферного джерела струму, яке може виникати перед землетрусами. Вивчені зміни форми області з електромагнітним випромінюванням при його розповсюдженні з літосфери в іоносферу  –  властивості просторової дисперсії. Просторова дисперсія досліджена для різних кон­фігурацій об'ємного струму в літосфері. Отримані амплітудно-частотні характеристики, які визнача­ють властивості частотної фільтрації електромагнітного УНЧ–випромінювання в системі літосфера–атмосфера–іоносфера, на різних висотах, в основних геофізичних умовах та для різних глибин локалізації джерела. Проаналізовані основні втрати електромагнітного УНЧ–випромінювання при його розповсюдженні крізь систему літосфера–атмосфера –іоносфера і визначено тип хвиль, які можуть бути зареєстровані на супутниках. Зроблено висновок про можливість реєстрації електромагнітного УНЧ–випромінювання літосферної природи на супутниках.
Ключові слова: літосферне джерело струму, система літосфера–атмосфера–іоносфера, супутникові висоти
References: 
 
1.  Апсен А. Г., Канониди X. Д., Чернышева С. П., Четаев Д. Н. Магнитосферные эффекты в атмосферном электричест­ве. — М.: Наука, 1988.—152 с.
2.  Биличенко С. В., Ингин А. С., Ким Э. Ф. и др. УНЧ-от-клик ионосферы на процессы подготовки землетрясений // Докл. АН СССР.—1990.—311, № 5.—С. 1077—1080.
3.  Бучаченко А. Л., Ораевский В. Н., Похотелов О. А. и др. Ионосферные предвесники землетрясений // Успехи физ. наук—1996.-166, № 9.—1023 с.
4.  Гохберг М. В. и др. Источники электромагнитных предве­стников   землетрясений   //   Докл.   АН   СССР.—1990.— № 250.—323 с.
5.  Самарский А. А. Теория разностных схем. — М.: Наука, 1983.
6.  Фаткуллин М. Н., Зеленова Т. И., Козлов В. И. и др. Эмпирические модели среднеширотной ионосферы. — М.: Наука, 1981.—255 с.
7.  Grshenzon N. I., Gokhberg M. В., and Yungs S. L. On the Electromagnetic Field of an Earthquake Focus. // Phys, Earth and planet. Inter.—1993.—77.—13 p
8.  Grimalsky V. V., Kremenetsky L. A., Rapoport Yu. G. Excita­tion  of  electromagnetic  waves  in  the  lithosphere  and  their penetration into ionosphere and magnetosphere // J. Atmo­spheric Electricity.—1999.-19, N 2.—P. 101 — 117.
9.  Korepanov V., Kotsarenko N. Ukrainian Earthquake Prediction Space Project "Warning" // Electrodynamics Prenomena Re­lated   to   Earthquake   Prediction.   —   Tokyo,   TERRAPUB, 1994.—483 c.
10.  Molchanov O. A.  Penetration of electromagnetic fields from seismic  source  into  the  upper  ionosphere  of  the  Earth  // Geomagnetism і Aeronomiya.—1991.—31, N 1.—111 p.
11.  Molchanov O. A., Hayakawa M., Rafalsky V. A. Generation of ULF seismogenic electromagnetic emmision:  a natural conse­quence   of   microfracturing   process   //   Electromagnetic Phenomena related to Earthquake Prediction. — Tokyo, TER­RAPUB, 1994.—565 c.
12.  Molchanov O. A., Hayawa M., and Rafalsky V. A. Penetration characteristic of elecrtomagnetic emmision from an uderground seismic source into the atmosphere, the inosphere, and mag­netosphere // J. Geophys. Res.—1995.—100A.—P. 1691.

13.  Parrot   M.   Statistical   studies   with   satellite   observations   of seismogenic effects // Atmospheric and Ionospheric Electro­magnetic Phenomena Associated with Earthquake. — Tokyo, TERRAPUB, 1999.—C. 685—695.