Хаотичні режими руху в динаміці космічних тросових систем. 1. Аналіз проблеми.

1Пироженко, ОВ
1Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(2-3):083-089
https://doi.org/10.15407/knit2001.02.083
Мова публікації: російська
Анотація: 
Аналізується стан проблеми детермінованого хаосу в динаміці космічних тросових систем. Сформульовано модельну задачу для дослідження сутності стохастичних режимів руху при коливаннях мас по внутрішніх степенях вільності. Розглянуто ряд підходів математичного аналізу явища і зроблено припущення про неможливість визначення сутності явища традиційними для механіків математичними методами.  Отримано спектри шумів для різних режимів передавання даних.
Ключові слова: космічні тросові системи, математичні методи, стохастичні режими руху
References: 
1.  Алпатов   А.   П.,   Белоножко   П.   А.,   Пироженко   А.   В., Шабохин   В.   А.   Об   эволюции   ротационного   движения связки  двух  тел  на  орбите  //   Космич.   исследования.— 1990.—28, вып. 5.—С. 692—701.
2.  Белецкий   В.   В.,   Левин   Е.   М.   Динамика   космических тросовых систем. — М.: Наука, 1990.—336 с.
3.  Лихтенберг А., Либерман М. Регулярная и стохастическая динамика. — М.: Мир, 1984.—528 с.
4.  Пироженко А. В. К расчету первого приближения систем с существенно   нелинейными  колебательными   звеньями   // Прикладная мат. и мех.—1993.—57, вып. 2.—С. 50—56.
5.  Alpatov A., Dranovskii V., Khoroshilov V., et al. Research of dynamics of space cable systems stabilized by rotation // 48th International Astronautical Congress — Turin, Italy, October 6—10, 1997.
6.  Misra A. K., Modi V. J., Tyc G., et al. Dynamics of low-tension spinning tethers // Fourth International Conf. on Tethers in Space. — Washington, 10—14 April, 1995.
7.  Szemplinska-Stupnicka   W.   A   discussion   on   necessary   and sufficient conditions for steady state chaose // J. Sound and Vibration.—1992.—152, N 2.—P. 369—372.

8.  Szemplinska-Stupnicka W. A discussion of an analitical method of controlling chaos in Buffing's oscillator // J.  Sound and Vibration.—1994.—178, N 2.—P. 276—284.