Хаотичні режими руху в динаміці космічних тросових систем. 2. Механічний образ явища.

1Пироженко, ОВ
1Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(2-3):090-099
https://doi.org/10.15407/knit2001.02.090
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядається явище детермінованого хаосу в динаміці космічних тросових систем. Дослідження провадяться за допомогою числового інтегрування рівнянь модельної задачі - рівнянь руху орбітального маятника з періодично змінною довжиною штанги. Оцінені зміни енергії коливань маятника та проведено якісний аналіз окремих траєкторій та їхніх сімейств. Побудовано механічний образ хаотичних режимів руху, за допомогою якого здійснено аналіз сутності явища.
Ключові слова: космічні тросові системи, модельна задача, сутність явища
References: 
1.  Заславский Г. М., Сагдеев Р. 3. Введение в нелинейную физику:  От маятника до турбулентности и хаоса. — М.: Наука, 1986.—368 с.

2.  Пироженко А. В. Хаотические движения в динамик косми­ческих тросовых систем. 1. Анализ проблемы // Космічна наука і технологія.—2001.—7, № 2/3.—С. 83—89.