Структурна цільова модель космічної діяльності в Україні

Губарєв, ВФ, Самойленко, ЛІ, Ільєнко, ТВ, Підгородецька, ЛВ, Колос, ЛМ, Кірносова, МА
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(3-4):103-111
https://doi.org/10.15407/knit2005.03.103
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розробляється структурна цільова модель космічної діяльності як інформаційно-аналітичний інструмент для обгрунтування стратегічного планування. Багаторівнева ієрархічна система цілей космічної діяльності формується з урахуванням пріоритетів державної політики. Галузеві цілі та цілі нижніх рівнів іерархії будуються методом системної декомпозиції.
References: 
1. Балоян Г. Г. Информационное моделирование научно-тех­нических программ. — М: Наука, 1990.—248 с.
2. Воронин А. Н., Зиатдинов Ю. К., Харченко А. В. Сложные технические и эргатические системы: методы исследования. — Харьков: Факт, 1997.—240 с.
3. Закон України «Загальнодержавна (Національна) космічна програма України на 2003—2007 рр.» № 203-IV-BP від 24.10.2002.

4. Тоценко В. Г. Методы и системы поддержки принятия решений. — К.: Наук. думка, 2002.—382 с.