Статистичний підхід до визначення порогової модуляції цифрових аерокосмічних зображень

Станкевич, СА
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(3-4):081-084
https://doi.org/10.15407/knit2005.03.081
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Викладено порядок визначення порогової модуляції цифрового аерокосмічного зображення на основі статистичної моделі розділення його сегментів. Зіставлення геометричного розміру сегменту із відповідною просторовою частотою дозволяє побудувати функцію порогового контрасту цифрового знімка.
References: 
1. Давенпорт В. Б., Рут В. Л. Введение в теорию случайных сигналов и шумов. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960.— 432 с.
2. Кононов В. И. Обоснование методики определения разре­шения на местности аэрокосмических систем с дискретны­ми фотоприемниками // Космічна наука і технологія.— 2002,—8, № 2/3,—С. 91 — 102.
3. Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В. А. Сойфера. — М.: Физматлит, 2003.—784 с.
4. Станкевич С. А. К оценке линейного разрешения цифро­вых аэрокосмических снимков // Космічна наука і техно­логія,—2002,—8, № 2-3.—С. 103— 105.
5. Станкевич С. А., Захаров О. Б. Геометрична складова лінійного розрізнення космічної оптико-електронної апара­тури дистанційного спостереження // Тр. Національної академії оборони України.—2001.—Вип. 26.—С. 41—47.
6. Фризер X. Фотографическая регистрация информации: Пер. с нем. — М.: Мир, 1978.—670 с.

7. Boreman G. D. Modulation transfer function in optical and electro-optical systems. — Bellingham: SPIE Press, 2001.— 120 p.