Розробка віртуального інформаційного середовища для спільного виконання космічних проектів

Куссуль, НМ, Лавренюк, АМ, Шелестов, АЮ, Лобунець, ОГ, Скакун, СВ
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(3-4):100-102
https://doi.org/10.15407/knit2005.03.100
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядаються аспекти створення системи підтримки спільної роботи колективів (так званої «віртуальної» організації) при виконанні складних проектів. В основу єдиного інформаційного середовища покладено сучасні інформаційні засоби створення розподілених програмних систем – GRID-технології. Даний підхід може бути застосований при реалізації космічних проектів та при розробці систем дистанційного навчання.
References: 
1. Коваленко В., Корягин Д. Эволюция и проблемы Grid // Открытые системы.—2003.—№ 1.—С. 27—33.
2. Попков Ю. С. Макросистемы и GRID-технологии: модели­рование динамических стохастических сетей / / Проблемы управления.—2003.—№ 8.—С. 10—20.
3. Foster I., Kesselman С., Nick J. М. , Tuecke S. The Physiology of the Grid — An Open Grid Services Architecture for Distributed Systems Integration. (http://www.globus.org/re- search/papers/ogsa.pdf)
4. Krauter K., Buyya R., Maheswaran M. A Taxonomy and Survey of GRID Resource Management Systems and Distributed Computing.— Software-Practice and Experience, John Wiley & Sons, Ltd, 2001.

5. Kussul N., Lobunets A., Skakun S. Grid System for Meteosat Data Processing // Сб. докладов Междунар. научно- практич. конф. «Единое информационное пространство». — Днепропетровск, 2003.—С. 21—22.