Сприйняття і реалізація гравістимулу у протонемі мохів

Лесняк, ЮI, Демків, ОТ
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(3-4):120-123
https://doi.org/10.15407/knit2005.03.120
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Експериментально показано, що в умовах низьких температур перцепція гравістимулу відбувається, але ріст апікальних клітин блокується. Перенесення протонеми у звичайні умови середовища призводить до реалізації гравітропного згину. Встановлено, що реалізацію гравістимулу можна експериментально заблокувати інгібіторами: кальцієвих каналів верапамілом у концентрації 100 і 1000 мкМ і кальцієвих помп ортованадатом натрію – 10–100 мкМ. Екзогенні фітогормони ІОК і α-НОК у концентрації 0.1 і 1 мкМ неістотно впливали на ріст і гравігропний згин апікальних клітин протонеми, фітотропін НФК у концентрації 100 мкМ пригнічував гравітропно залежний згин і не сильно впливав на швидкість росту верхівкових клітин протонеми.
References: 
1. Демкив О. Т., Сытник К. М. Морфогенез архегониат. — К.: Наук, думка, 1985.—204 с.
2. Демкив О. Т., Федык Я. Д. Полярность клеточной проницаемости и ее контроль фитохромом // Биофизика.— 1977.—22, № 5.—С. 824—828.
3. Демків О. Т., Федик Я. Д. Метаболічні градієнти і морфо­генез протонеми Funaria hygrometrica Hedw. // Укр. ботан. журн.—1972,—29, № 4. —С. 434—438.
4. Демків О., Хоркавців Я., Кардаш О. Гормональний конт­роль розвитку гаметофіту мохів // Праці Наук. Товариства ім. Шевченка.—1999,—З.—С. 39—49.
5. Хоркавців О. Я., Демків О. Т., Хоркавців Я. Д. Участь кальцію у гравітропізмі протонеми моху Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. // Космічна наука і технологія.—2002.—8, № 1.—С. 89—95.
6. Busch M. В., Sievers A. Hormone treatment of roots causes not only a reversible loss of starch bud also of structural polarity in statocytes // Planta.—1990.—181.—P. 358—364.
7. Chaban Ch. I., Kern V. D., Ripetskyj R. T., et al. Gravitropism in caulonemata of the moss Pottia intermedia // J. Bryology.— 1998.—20.—P. 287—299.
8. Kiss J. Z. The response to gravity is correlated with the number of statoliths in Chara rizoids // Plant Physiol. —1994.—105, N 3.—P. 937—940.
9. Kiss J. Z., Hertel L., Sack F. D. Amyloplasts are necessary for full gravitropic sensitivity in roots of Arabidopsis thaliana // Planta.—1989,—177, N 2,—P. 198—206.
10. Pollard E. C. Theoretical studies on living systems in the absence of mechanical stress // J. Theor. Biol.—1965.—8.—P. 113—123.
11. Rose S., Bopp M. Uptake and polar transport of indoleacetic acid in moss rhizoids // Physiol. Plant.—1983.—58.—P. 57—61.
12. Rose S., Rubery, Bopp M. The mechanism of auxin uptake and accumulation in moss protonemata // Physiol. Plant.—1983.— 58,—P. 52—56.

13. Schwuchow J., Michalke W., Hertel R. An auxin transport inhibitor interferes with unicellular gravitropism in protonemata of the moss Ceratodon purpureus // Plant Biol.—2001.— N 3.—P. 357—363.