Розробка і дослідження сонячних батарей для системи енергопостачання українського молодіжного супутника

Антонова, ВА, Борщов, ВМ, Листратенко, ОМ, Тимчук, ІТ
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(3-4):092-095
https://doi.org/10.15407/knit2005.03.092
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Проведено аналіз вихілних характеристик сонячних батарей для системи енергозабезпечення українського молодіжного супутника при використанні різних типів фотоперетворювачів, обгрунтовано оптимальний варіант конструктивно-технологічних рішень.
References: 
1. Антонова В. А., Борщев В. Н., Копач В. Р. и др. Перспек­тивные конструкторско-технологические решения монокристаллических кремниевых фотопреобразователей космиче­ского назначения // Радиотехника.—2002.—Вып. 125.— С. 110—116.
2. Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей / Пер. с англ. — М.: Энергоиздат, 1983.—360 с.

3. High-efficiency GaInP2/GaAs/Ge dual and triple junction solar cells for space application // 2nd World Conference and Exhibition on Photovoltaic Solar Energy Conversion. — Vien­na, Austria, 1998.—P. 3534—3539.