Оцінка ефективності космічних систем ДЗЗ на основі методу аналізу ієрархій

Федоровський, ОД, Якимчук, ВГ, Боднар, ОМ, Козлов, ЗВ
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(3-4):075-080
https://doi.org/10.15407/knit2005.03.075
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Обґрунтовується методика оцінки ефективності космічних систем ДЗЗ за допомогою методу аналізу ієрархій. На прикладі порівняння космічних систем з одним космічним апаратом і супутникового угруповання малих апаратів показана можливість вибору перспективного варіанту космічної системи для вирішення тематичних задач ДЗЗ.
References: 
1. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. — М.: Радио и связь, 1993.—186 с.
2. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Органи­зация систем. — М.: Радио и связь, 1991.—252 с.

3. Федоровский А. Д., Якимчук В. Г., Козлов 3. В., Колоко­лов А. А. Моделирование и оценка эффективности косми­ческих систем зондирования Земли // Космічна наука і технологія.—2003.—9, № 2/3.—С. 83—89.