Експеримент «Варіант» на супутнику «Січ-1М» – перші результати

1Корепанов, ВЄ, Крючков, ЄI, 2Лізунов, ГВ, Федоренко, АК, Дудкін, ФЛ
1Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Львів
2Інститут космічних досліджень Нацiональної академiї наук України та Державного космiчного агентства України, Київ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(4):010-017
https://doi.org/10.15407/knit2007.04.010
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Експеримент «Варіант» на борту супутника «Січ-1М» – це міжнародний науковий проект з метою дослідження тонкої структури електричних струмів і електромагнітних полів в іоносферній плазмі. В комплект наукової апаратури «Варіант» входять три типи інструментів для реєстрації густини електричного струму – щілинний зонд Ленгмюра, пояс Роговського та циліндр Фарадея, а також давачі електричного та магнітного полів, які містять електричні зонди, індукційні та ферозондовий магнітометри. Супутник «Січ-1М» було запущено 24 грудня 2004 р. на полярну орбіту з нахилом 83°, апогеєм 650 км, перигеєм 283 км. Під час політних випробувань (перша половина 2005 р.) відбулася серія ввімкнень комплексу наукової апаратури «Варіант». Подаються перші результати експериментів. 
Ключові слова: електричні зонди, магнітометри, полярна орбіта
References: 
1. Альперт Я. Л. Волны и искусственные тела в приземной плазме. — М.: Наука, 1974.—214 с.
2. Вайсберг О. Л. К вопросу об определении пространственного масштаба в движущейся плазме // Космич. исслед.—1985.—23, № 6.—С. 947—949.
3. Вайсберг О. Л., Климов С. И., Корепанов В. Е. Изме­рение плотности тока на ударной волне щелевым зон­дом Ленгмюра // Космич. исслед.—1989.—27, № 3.— С. 461—464.
4. Корепанов В. Е., Негода А. А., Ивченко В. Н. и др. Космический научный эксперимент «Вариант» на борту ИСЗ «Січ-IM» // Сб. тр. Первой украин. конф. по перспективным космическим исследованиям (Киев, 8— 10 октября 2001 г.). — Киев, 2001.—С. 51—58.
5. Корепанов В. Є., Івченко В. М., Лізунов Г. В. та ін. «Варіант» — перший міжнародний науковий експеримент на борту українського супутника // Космічна наука і технологія.—2007.—13, № 4.—С. 3—9.
6. Корепанов В., Негода О., Лізунов Г. та ін. Проект «Варіант»: вимірювання електромагнітних полів та електричних струмів іоносферної плазми на супутнику «Січ-ІМ» // Космічна наука і технологія.—1999.—5, № 5/6.—С. 3—8.
7. Крючков Є. І., Лізунов Г. В., Усенко П. О., Глем- ба В. Й. Систематизація та первинна обробка даних експерименту «Варіант» на супутнику «Січ-1М» // Кос­мічна наука і технологія.—2007.—13, № 4.—С. 18—24.
8. Молчанов О. А. Низкочастотные волны и индуцирован­ные излучения в околоземной плазме. — М.: Наука, 1985.—224 с.
9. Bering E. A., Kelley M. C., Mozer F. S., Fahleson U. V. Theory and operation of the Split Langmuir Probe // Planet. Space Sci.—1973.—21, N 11.—P. 1983.
10. Korepanov V., Dudkin F. Comparative analysis of current density meters operating in space plasma // Adv. Space Res.—1999.—23, N 8.—P. 1541 —1544.
11. Krasnosel'skikh V., Natanzon A., Reznikov A., et al. Current Measurements in Space Plasmas and the Problem of Separating between Spatial and Temporal Variations in the Field of a Plane Electromagnetic Wave // Adv. Space Res.—1991.—11, N 9.—P. 37—40.

12. Santolik O., Parrot M. Propagation analysis of electro­magnetic waves between helium and proton gyrofrequencies in the low-altitude auroral zone // J. Geophys. Res.— 1998.—103, N A9.—P. 20469—20480.