Систематизація та первинна обробка даних експерименту «Варіант» на супутнику «Січ-1М»

Крючков, ЄI, 1Лізунов, ГВ, Усенко, ПО, Глемба, ВЙ
1Інститут космічних досліджень Нацiональної академiї наук України та Державного космiчного агентства України, Київ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(4):018-024
https://doi.org/10.15407/knit2007.04.018
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Описано вимірювальні канали апаратури «Варіант» на супутнику «Січ-1М», призначені для реєстрації трьох складових електричного поля, двох складових змінного магнітного поля, трьох складових квазіпостійного магнітного поля та двох складових густини електричного струму в іоносфері. Під час політних випробувань «Січ-1М» (перша половина 2005 р.) було одержано та передано на Землю близько 230 мегабайт даних експерименту «Варіант». Подаються результати їхньої попередньої обробки, систематизації та верифікації за допомогою калібрувальних сигналів.
Ключові слова: вимірювальні канали, реєстрація, систематизація
References: 
1. Корепанов В. Е., Негода А. А., Ивченко В. Н. и др. Космический научный эксперимент «Вариант» на борту ИСЗ «Січ-1M» // Сб. тр. Первой украин. конф. по перспективным космическим исследованиям (Киев, 8— 10 октября 2001 г.). — Киев, 2001.—С. 51—58.
2. Корепанов В. Є., Івченко В. М., Лізунов Г. В. та ін. «Варіант» — перший міжнародний науковий експеримент на борту українського супутника // Космічна наука і технологія.—2007.—13, № 4.—С. 3—9.
3. Корепанов В. Є., Крючков Є. І., Лізунов Г. В. та ін. Експеримент «Варіант» на супутнику «Січ-1М» — пер­ші результати // Космічна наука і технологія.—2007.— 13, № 4.—С. 10—17.
4. Корепанов В., Негода О., Лізунов Г. та ін. Проект «Варіант»: вимірювання електромагнітних полів та електричних струмів іоносферної плазми на супутнику «Січ-1М» // Космічна наука і технологія.—1999.—5, № 5/6.—С. 3—8.

5. Korepanov V., Krasnosselskikh V., Lizunov G., et al. Experiment Variant onboard Ukrainian satellite Sich-1M — first results // COSPAR 2006: Abstracts of the 36th COSPAR Scientific Assembly (July 16—23, 2006, Beijing, China). — Beijing, 2006.—d3.2-0014-06.