Космічна інфраструктура інтернету речей. Стан та перспективи розвитку

Ільченко, МЮ, Наритник, ТМ, 1Присяжний, ВІ, Капштик, СВ, Матвієнко, СА
1Товариство з обмеженою відповідальністю «Aерокосмічне агентство «Магеллан», Київ
Косм. наука технол. 2021, 27 ;(6):065-084
https://doi.org/10.15407/knit2021.06.065
Мова публікації: Українська
Анотація: 
У статті представлено огляд можливості застосування сучасних супутникових систем зв’язку для забезпечення послуг Інтернету речей. Показано, що сучасні системі супутникового зв’язку забезпечують передачу трафіку для систем інтернету речей хмарної архітектури. Представлено пропозиції щодо можливості впровадження в супутникових системах зв’язку туманних та граничних обчислень. Показано напрямки модернізації низькоорбітальних те геостаціонарних систем супутникового зв’язку для впровадження туманних та граничних обчислень для систем Інтернету речей.
          Для підвищення оперативності обробки інформації Інтернету речей та надійного зберігання даних Інтернету речей запропоновано формування на геостаціонарній орбіті орбітального хмарного сховища даних, що складається з декількох геостаціонарних супутників – центрів хмарної обробки даних. Запропоновано методи забезпечення доступу до орбітального хмарного сховища даних із використанням геостаціонарних супутників великої пропускної здатності та супутників зі складу низькоорбітальних систем супутникового зв’язку. Коротко розглянуто питання взаємодії орбітального хмарного сховища даних та наземної хмарної інфраструктури обробки і зберігання даних. Запропоновано орбітальні позиції на геостаціонарній орбіті для розміщення супутників – центрів хмарної обробки даних.
Ключові слова: ГСО, ННО, орбітальне угруповання супутників, розумні речі інтернету речей, система Інтернету речей, супутникова система зв’язку