Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» (до 20-річчя заснування)

Лялько, ВІ, Попов, МО, Федоровський, ОД, Левчик, ОІ
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(3):83–88
https://doi.org/10.15407/knit2012.03.083
Publication Language: українська
References: 
  1.  Космическая информация в геологии / Под ред. В. Г. Трифонова и др. — М.: Наука, 1983. — 536 с.
  2.  Аэрокосмические методы в геоэкологии / В. И. Лялько, Л. Д. Вульфсон, В. Ю. Жарый. — Киев: Наук. думка, 1992. — 206 с.
  3.  Україна з космосу (Атлас дешифрованих знімків території України з космічних апаратів): 2-ге вид. / Під ред. В. І. Лялька, О. Д. Федоровського. — Київ, 1999. — 34 с.
  4. Космос — Україні (Атлас дешифрованих знімків території України з КА «Океан» та інших космічних апаратів) / Під ред. В. І. Лялька, О. Д. Федоровського. — Київ, 2001. — 106 с.
  5. Нові методи в аерокосмічному землезнавстві / Під ред. В. І. Лялька. — Київ, 1999. — 262 с.
  6. Інформатизація аерокосмічного землезнавства / Ред. С. О. Довгий, В. І. Лялько. — Київ: Наук. думка, 2001. — 606 с.
  7. Словник із дистанційного зондування Землі / Під ред. В. І. Лялька, М. О. Попова. — Київ: СМП «АВЕРС», 2004. — 170 с.
  8. Державний стандарт України ДСТУ 4220-2003 «Дистанційне зондування Землі з космосу. Терміни та визначення понять». — Київ: Держспоживстандарт України, 2003. — 18 с.
  9. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування / За ред. В. І. Лялька, М. О. Попова. — Київ: Наук. думка, 2006. — 358 с.
10. Навчальний посібник «Аерокосмічні знімальні системи» / Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич. — Львів: «Львівська політехніка», 2010. — 292 с.
11. Монографія (російською) «Изменения земных систем в Восточной Европе» / Ред. В. И. Лялько. — Киев: ПП «Фолиант». 2010. — 581 с.) за участю провідних фахівців ключових дослідницьких установ України, країн Європи (Міжнародний інститут прикладного системного аналізу — IIASA), а також США (Міжнародна програма з вивчення північної Євразії — NEESPI).
12. Науково-методичний посібник «Аерокосмічні дослідження геологічного середовища» / А. Г. Мичак, В. Є. Філіпович, В. Л. Приходько та ін. — Київ: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державна геологічна служба, 2010. — 246 с.
13. Earth Systems Change over Eastern Europe / Coeditors P. Groisman, V. Lyalko. — K.: Akademperiodyka, 2012. — 488 p., 17 p. il.