Contents No 4, 2000

Spacecrafts and Payloads

Paton, B.E., Negoda, A.A., Yatskiv, Ya.S., Konyukhov, S.N., Kordyum, E.L., Kuntsevich, V.M., Litvinenko, L.N., Nemoshkalenko, V.V., Prisniakov, V.F., Trefilov, V.I., Bass, V.P., Bondarenko, S.I., Frol'kis, V.V., Kordyum, V.A., Korkushko, O.V., Lobanov, L.M., Lyalko, V.I., Morozhenko, 0.V., Pilipenko, V.V., Pokhyl, Yu.A., Yampolski, Yu.M., Cheremnykh, O.K., Dranovsky, V.J., Fedorov, O.P., Sedykh, S.N., Vavilova, I.B., Aleksenko, E.N., Alpatov, A.P., Aristov, Yu.V., Asnis, Yu.A., Babich, V.M., Bakalinskaya, O.N., Bakan, G.M., Barabash, O.M., Baraboj, V.A., Baranenko, V.V., Baranskii, P.I., Belonozhko, P.P., Belov, D.G., Belyavskaya, N.F., Berezovsky, V.A., Bersudsky, E.I., Bogatina, N.I., Borisova, T.A., Bovt, Yu.V., Boyko, A.L., Brik, A.B., Bruns, A.V., Budanov, O.V., Buts, V.A., Cheban, A.K., Chemerinsky, G.P., Cherepin, V.T., Cherevchenko, T.M., Chumak, A.A., Churilov, V.P., Delyamoure, V.P., Demkiv, O.T., Demianenko, P.O., Didkovskij, L.V., Dovgij, S.A., Dubodelov, V.I., Dyachenko, N.S., Egorov, A.M., Estrella-Liopis, V.R., Eremenko, N.A., Eremenko, V.V., Eru, I.I., Evtushenko, N.Yu., Fainberg, Ya.B., Fedorovskyi, O.D., Fillipov, V.B., Firstov, S.A., Fokov, O.A., Frolov, G.A., Gab, I.I., Gamulya, G.D., Gavrylov, R.V., Gopasyuk, S.I., Goryachev, Yu.M., Grodzinsky, D.M., Gvozdyak, R.I., Himmelreich, N.H., IItsenko, A.I., Ivaschenko, R.K., Kamelin, A.B., Karas', V.G., Kharchenko, I.F., Khizhnyak, A.I., Khoroshilov, V.S., Khramov, D.A., Khymenko, O.A., Klimov, S.I., Klymchuk, D.A., Komissarenko, S.V., Kondrachuk, A.V., Kondratyuk, S.Ya., Korepanov, V.E., Korotaev, G.K., Korsunov, A.N., Kostornov, A.G., Kostyuk, P.G., Kozlov, A.V., Kozyrovska, N.A., Kravets, V.S., Kresanov, V.S., Kugel, V.I., Kundiev, Yu.I., Kuprianova, E.A., Kurchii, B.A., Kyryyevskyy, B.A., Kuzkov, V.P., Lazebny, B.V., Lototskaya, V.A., Lychak, M.M., Maiboroda, V.P., Maksimchuk, I.N., Medvednikov, S.V., Melenevsky, Yu.A., Mendzhul, M.I., Mischenko, L.T., Milman, Yu.V., Moiseenko, K.Ya., Molchanovskaya, G.M., Morozov, I.A., Morozova, R.A., Muradian, Kh.K., Myshenko, V.V., Najdich, Yu.V., Nazarenko, O.K., Nedukha, O.M., Oliker, V.E., Ostrovska, O.L., Ovsiannikova, L.M., Paderno, Yu.B., Panashenko, V.M., Pasichny, V.V., Paslavsky, E.S., Paznukhov, V.E., Pegueta, V.P., Perekopskiy, I.I., Pilishenko, I.S., Pirozhenko, A.V., Pivtorak, V.A., Pokrovsky, V.A., Polulyakh, Yu.A., Popova, A.F., Prima, V.I., Prokof'ev, M.I., Przhonska, O.V., Rarenko, I.M., Rassamakin, B.M., Rodionova, N.V., Rokhman, A.G., Rusanov, K.V., Ruzhentsev, N.V., Samilov, V.M., Sarnatzkaya, V.V., Scherbakova, N.S., Schur, D.V., Serbinenko, I.A., Seredenko, V.A., Shapar, V.N., Shapoval, A.A., Shcherba, A.A., Shmireva, A.H., Shnyukova, E.I., Shulga, V.M., Shulman, L.M., Shuvalov, V.A., Sinitsin, V.G., Sitalo, V.G., Skok, M.V., Skrypnyk, Yu.D., Slunko, E.I., Solodovnik, L.L., Sorochinsky, B.V., Statsenko, I.M., Stepanov, K.N., Stryzhalo, V.0., Sukhorukov, V.I., Svechnikov, S.V., Surdu, M.N., Tarasov, G.I., Tsarenko, P.M., Tsymbal, V.N., Tkachenko, V.G., Troitskii, V.A., Tsutsaeva, A.A., Tsymbal, A.M., Tyrnov, O.F., Vasil'ev, A.D., Verhovtseva, E.T., Vojtovich, I.D., Voloshenjuk, O.L., Volovik, O.I., Vozianov, A.F., Yakovenko, L.F., Yaremenko, V.I., Yatsenko, V.A., Yavorska, V.K., Yukhno, T.P., Zabolotin, S.P., Zabrodina, L.P., Zagrebelny, V.I., Zhivolub, E.I., Zhuravlev, V.S., Zinchenko, V.A., Zinkovski, Yu.F., Zolotareva, H.K.
Language: English
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):001-152
Paton, B.E., Negoda, A.A., Yatskiv, Ya.S., Konyukhov, S.N., Kordyum, E.L., Kuntsevich, V.M., Litvinenko, L.N., Nemoshkalenko, V.V., Prisnyakov, V.F., Trefilov, V.I., Bass, V.P., Bondarenko, S.I., Frolkis, V.V., Kordyum, V.A., Korkushko, 0.V., Lobanov, L.M., Lyalko, V.I., Morozhenko, 0.V., Pilipenko, V.V., Pokhyl, Yu.A., Yampolski, Yu.M., Cheremnykh, 0.K., Dranovsky, V.J., Fedorov, O.P., Sedykh, S.N., Vavilova, I.B.
Language: English
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):010-019

Space Materials and Technologies

Demianenko, P.O., Zinkovski, Yu.F., Prokofev, M.I.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):027-028
Trefilov, V.I., Morozov, I.A., IItsenko, A.I., Kuprianova, E.A., Morozova, R.A., Panashenko, V.M.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):035-036
Eremenko, V.V., Gavrylov, R.V., Pokhyl, Yu.A.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):043-043
Pokhyl, Yu.A., Yakovenko, L.F., Aleksenko, E.N., Lototskaya, V.A.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):045-045
Lobanov, L.M., Troitskii, V.A., Pivtorak, V.A., Zagrebelny, V.I.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):048-052
Paton, B.E., Samilov, V.M., Pilishenko, I.S.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):052-053
Nemoshkalenko, V.V., Fedorov, O.P., Zhivolub, E.I., Bersudsky, E.I., Chemerinsky, G.P.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):135-136
Barabash, О.М., Nemoshkalenko, V.V.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):138-139

Study of the Earth from Space

Shulman, L.M., Melenevsky, Yu.A.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):062-063
Kuzkov, V.P., Eremenko, N.A., Khymenko, O.A., Kugel, V.I., Yatsenko, V.A.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):065-067
Sukhorukov, V.I., Serbinenko, I.A., Korsunov, A.N., Bovt, Yu.V., Zabrodina, L.P., Litvinenko, L.N., Budanov, O.V., Lazebny, B.V., Paznukhov, V.E., Rokhman, A.G., Aristov, Yu.V.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):071-072

Space and Atmospheric Physics

Egorov, A.M., Fainberg, Ya.В., Karas', V.G., Kharchenko, I.F., Nazarenko, О.К., Sitalo, V.G.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):081-082

Space Environment Monitoring and Space Debris

Astronomy and Astrophysics

Space Life Sciences

Estrella-Liopis, V.R., Popova, A.F.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):118-118
Korkushko, O.V.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):122-122

Space Energy, Power and Propulsion

Alpatov, A.P., Fokov, O.A., Statsenko, I.M., Rassamakin, B.M., Shmireva, A.H., Belov, D.G., Medvednikov, S.V., Tarasov, G.I., Perekopskiy, I.I., Khoroshylov, V.S.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):131-131

Spacecraft Dynamics and Control

Cherepin, V.T., Kamelin, A.B., Kuntsevich, V.M., Lychak, M.M.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(4):142-150