Contents No 4, 2000

Spacecrafts and Payloads

Paton, B.E., Negoda, A.A., Yatskiv, Ya.S., Konyukhov, S.N., Kordyum, E.L., Kuntsevich, V.M., Litvinenko, L.N., Nemoshkalenko, V.V., Prisniakov, V.F., Trefilov, V.I., Bass, V.P., Bondarenko, S.I., Frol'kis, V.V., Kordyum, V.A., Korkushko, O.V., Lobanov, L.M., Lyalko, V.I., Morozhenko, 0.V., Pilipenko, V.V., Pokhyl, Yu.A., Yampolski, Yu.M., Cheremnykh, O.K., Dranovsky, V.J., Fedorov, 0.P., Sedykh, S.N., Vavilova, I.B., Aleksenko, E.N., Alpatov, A.P., Aristov, Yu.V., Asnis, Yu.A., Babich, V.M., Bakalinskaya, 0.N., Bakan, G.M., Barabash, 0.M., Baraboj, V.A., Baranenko, V.V., Baranskii, P.I., Belonozhko, P.P., Belov, D.G., Belyavskaya, N.A., Berezovsky, V.A., Bersudsky, E.I., Bogatina, N.I., Borisova, T.A., Bovt, Yu.V., Boyko, A.L., Brik, A.B., Bruns, A.V., Budanov, O.V., Buts, V.A., Cheban, A.K., Chemerinsky, G.P., Cherepin, V.T., Cherevchenko, T.M., Chumak, A.A., Churilov, V.P., Delyamoure, V.P., Demkiv, O.T., Demianenko, P.O., Didkovskij, L.V., Dovgij, S.A., Dubodelov, V.I., Dyachenko, N.S., Egorov, A.M., Estrela-Liopis, V.R., Eremenko, N.A., Eremenko, V.V., Eru, I.I., Evtushenko, N.Yu., Fainberg, Ya.B., Fedorovskyi, O.D., Fillipov, V.B., Firstov, S.A., Fokov, O.A., Frolov, G.A., Gab, I.I., Gamulya, G.D., Gavrylov, R.V., Gopasyuk, S.I., Goryachev, Yu.M., Grodzinsky, D.M., Gvozdyak, R.I., Himmelreich, N.H., IItsenko, A.I., Ivaschenko, R.K., Kamelin, A.B., Karas', V.G., Kharchenko, I.F., Khizhnyak, A.I., Khoroshilov, V.S., Khramov, D.A., Khymenko, O.A., Klimov, S.I., Klymchuk, D.A., Komissarenko, S.V., Kondrachuk, A.V., Kondratyuk, S.Ya., Korepanov, V.E., Korotaev, G.K., Korsunov, A.N., Kostornov, A.G., Kostyuk, P.G., Kozlov, A.V., Kozyrovska, N.A., Kravets, V.S., Kresanov, V.S., Kugel, V.I., Kundiev, Yu.I., Kuprianova, E.A., Kurchii, B.A., Kyryyevskyy, B.A., Kuzkov, V.P., Lazebny, B.V., Lototskaya, V.A., Lychak, M.M., Maiboroda, V.P., Maksimchuk, I.N., Medvednikov, S.V., Melenevsky, Yu.A., Mendzhul, M.I., Mischenko, L.T., Milman, Yu.V., Moiseenko, K.Ya., Molchanovskaya, G.M., Morozov, I.A., Morozova, R.A., Muradian, Kh.K., Myshenko, V.V., Najdich, Yu.V., Nazarenko, O.K., Nedukha, O.M., Oliker, V.E., Ostrovska, O.L., Ovsiannikova, L.M., Paderno, Yu.B., Panashenko, V.M., Pasichny, V.V., Paslavsky, E.S., Paznukhov, V.E., Pegueta, V.P., Perekopskiy, I.I., Pilishenko, I.S., Pirozhenko, A.V., Pivtorak, V.A., Pokrovsky, V.A., Polulyakh, Yu.A., Popova, A.F., Prima, V.I., Prokof'ev, M.I., Przhonska, O.V., Rarenko, I.M., Rassamakin, B.M., Rodionova, N.V., Rokhman, A.G., Rusanov, K.V., Ruzhentsev, N.V., Samilov, V.M., Sarnatzkaya, V.V., Scherbakova, N.S., Schur, D.V., Serbinenko, I.A., Seredenko, V.A., Shapar, V.N., Shapoval, A.A., Shcherba, A.A., Shmireva, A.H., Shnyukova, E.I., Shulga, V.M., Shulman, L.M., Shuvalov, V.A., Sinitsin, V.G., Sitalo, V.G., Skok, M.V., Skrypnyk, Yu.D., Slunko, E.I., Solodovnik, L.L., Sorochinsky, B.V., Statsenko, I.M., Stepanov, K.N., Stryzhalo, V.0., Sukhorukov, V.I., Svechnikov, S.V., Surdu, M.N., Tarasov, G.I., Tsarenko, P.M., Tsymbal, V.N., Tkachenko, V.G., Troitskii, V.A., Tsutsaeva, A.A., Tsymbal, A.M., Tyrnov, O.F., Vasil'ev, A.D., Verhovtseva, E.T., Vojtovich, I.D., Voloshenjuk, O.L., Volovik, O.I., Vozianov, A.F., Yakovenko, L.F., Yaremenko, V.I., Yatsenko, V.A., Yavorska, V.K., Yukhno, T.P., Zabolotin, S.P., Zabrodina, L.P., Zagrebelny, V.I., Zhivolub, E.I., Zhuravlev, V.S., Zinchenko, V.A., Zinkovski, Yu.F., Zolotareva, H.K.
Language: English
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):001-152
Paton, B.E., Negoda, A.A., Yatskiv, Ya.S., Konyukhov, S.N., Kordyum, E.L., Kuntsevich, V.M., Litvinenko, L.N., Nemoshkalenko, V.V., Prisnyakov, V.F., Trefilov, V.I., Bass, V.P., Bondarenko, S.I., Frolkis, V.V., Kordyum, V.A., Korkushko, 0.V., Lobanov, L.M., Lyalko, V.I., Morozhenko, 0.V., Pilipenko, V.V., Pokhyl, Yu.A., Yampolski, Yu.M., Cheremnykh, 0.K., Dranovsky, V.J., Fedorov, 0.P., Sedykh, S.N., Vavilova, I.B.
Language: English
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):010-019

Space Materials and Technologies

Demianenko, P.O., Zinkovski, Yu.F., Prokofev, M.I.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):027-028
Trefilov, V.I., Morozov, I.A., IItsenko, A.I., Kuprianova, E.A., Morozova, R.A., Panashenko, V.M.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):035-036
Eremenko, V.V., Gavrylov, R.V., Pokhyl, Yu.A.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):043-043
Pokhyl, Yu.A., Yakovenko, L.F., Aleksenko, E.N., Lototskaya, V.A.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):045-045
Lobanov, L.M., Troitskii, V.A., Pivtorak, V.A., Zagrebelny, V.I.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):048-052
Paton, B.E., Samilov, V.M., Pilishenko, I.S.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):052-053
Nemoshkalenko, V.V.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):133-133
Bondarenko, S.I., Melenevsky, Yu.A., Rusanov, K.V., Scherbakova, N.S.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):134-135
Nemoshkalenko, V.V., Fedorov, O.P., Zhivolub, E.I., Bersudsky, E.I., Chemerinsky, G.P.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):135-136
Nemoshkalenko, V.V., Kozlov, A.V.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):137-138
Barabash, О.М., Nemoshkalenko, V.V.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):138-139
Najdich, Yu.V., Gab, I.I., Zhuravlev, V.S.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):139-140
Paton, В.Е., Asnis, Yu.A., Zabolotin, S.P., Baranskii, P.I., Babich, V.M.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):140-141

Study of the Earth from Space

Shulman, L.M., Melenevsky, Yu.A.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):062-063
Kuzkov, V.P., Eremenko, N.A., Khymenko, O.A., Kugel, V.I., Yatsenko, V.A.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):065-067
Sukhorukov, V.I., Serbinenko, I.A., Korsunov, A.N., Bovt, Yu.V., Zabrodina, L.P., Litvinenko, L.N., Budanov, O.V., Lazebny, B.V., Paznukhov, V.E., Rokhman, A.G., Aristov, Yu.V.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):071-072

Space and Atmospheric Physics

Egorov, A.M., Fainberg, Ya.В., Karas', V.G., Kharchenko, I.F., Nazarenko, О.К., Sitalo, V.G.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):081-082

Space Environment Monitoring and Space Debris

Space Astronomy

Space Life Sciences

Gvozdyak, R.I.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):111-111
Gvozdyak, R.I.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):111-111
Nedukha, О.М.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):111-111
Mendzhul, M.I.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):112-112
Vojtovich, I.D.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):117-117
Estrela-Liopis, V.R., Popova, A.F.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):118-118
Kordyum, E.L.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):119-119
Pokrovsky, V.A.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):119-119
Kondratyuk, S.Ya.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):120-120
Korkushko, O.V.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):122-122
Kundiev, Yu.I.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):126-127

Space Energy, Power and Propulsion

Alpatov, A.P., Pirozhenko, A.V., Voloshenjuk, O.L., Khoroshylov, V.S.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):129-131
Alpatov, A.P., Fokov, O.A., Statsenko, I.M., Rassamakin, B.M., Shmireva, A.H., Belov, D.G., Medvednikov, S.V., Tarasov, G.I., Perekopskiy, I.I., Khoroshylov, V.S.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):131-131
Alpatov, A.P., Delyamoure, V.P., Khramov, D.A., Belonozhko, P.P.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):132-132

Spacecraft Dynamics and Control

Cherepin, V.T., Kamelin, A.B., Kuntsevitch, V.M., Lychak, M.M.
Language: english
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6(4):142-150