Contents No 1, 2012

Spacecrafts and Payloads

Degtyarev, A.V., Makarov, A.L., Matvienko, S.A., Prokopov, A.V., Romanko, V.N.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(1):05-12

Space Geoinformatics and Geodesy

Ryabov, M.I., Volvach, A.E., Sukharev, A.L., Donskikh, A.I., Adobovskii, V.V., Kuklina, N.Ya., Shabalina, O.A., Gubar, G.A., Pokidaylo, S.L.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(1):13–20

Spacecraft Dynamics and Control

Koshkin, N.I., Korobeynikova, E.A., Lopachenko, V.V., Melikyants, S.M., Strakhova, S.L., Shakun, L.S.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(1):31–38
Epishev, V.P., Isak, I.I., Kudak, V.I., Motrunich, I.I., Noibauer, I.F., Koshkin, N.I., Bilinsky, A.I., Martyniuk-Lototskij, K.P., Blagodyr, Ya.T., Lopachenko, V.V., Rykhalskij, V.V., Ryschenko, S.V., Zhukovetskij, A.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(1):60–67

Astronomy and Astrophysics

Savanevich, V.E., Bryukhovetskiy, A.B., Kozhukhov, A.M., Dikov, E.N., Vlasenko, V.P.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(1):39–46
Zyelyk, Ya.I., Stepanian, N.N., Andryeyeva, O.A.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(1):68–73
Loginov, A.A., Cheremnykh, O.K., Krivodubskij, V.N., Salnikov, N.N.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2012; 18(1):74–81

Space Navigation and Communications