Contents No 2, 2000

Spacecrafts and Payloads

Dudnik, O.V., Zalyubovsky, I.I.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(2):03–12
Konovalenko, O.S., Ivchenko, V.M., Lapchuk, V.P.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(2):13–20

Space Geoinformatics and Geodesy

Grimalsky, V.V., Ivchenko, V.N., Lizunov, G.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(2):21–30
Lyalko, V.I., Sirenko, L.A., Fedorovskyi, O.D., Khodorovsky, A.Ya., Shestopalov, V.M.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(2):31–38
Fedorovskyi, O.D., Yakimchuk, V.G., Novikov, R.I., Pakhomov, I.P., Sukhanov, K.Yu., Teremenko, A.A.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(2):39–44

Social Sciences in Space Exploration

Study of the Earth from Space

Loginov, A.A., Samoilenko, Yu.I., Tkachenko, V.A.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(2):53–68

Space Life Sciences

Berezovskii, V.A., Litovka, I.G., Chaka, H.G., Magomedov, S., Mehed, N.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(2):77–84

Space and Atmospheric Physics

Degtyaryov, V.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(2):85–88

Space Instruments

Karachun, V.V., Mel'nik, V.N., Lozovik, V.G.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(2):92–97