Хаотичні режими руху в динаміці космічних тросових систем. 3. Вплив дисипації енергії

1Пироженко, ОВ
1Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(5-6):013-020
https://doi.org/10.15407/knit2001.05.013
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядається явище детермінованого хаосу в динаміці космічних тросових систем. Дослідження провадяться за допомогою числового інтегрування рівнянь модельної задачі - рівнянь руху орбітального маятника з періодично змінною довжиною штанги. Дисипативні сили моделюються як сили в'язкого тертя із зовнішнім середовищем. Показана можливість випадкової синхронізації рухів, а також існування дивних атракторів. Побудовані механічні образи хаотичних рухів при дії дисипативних сил. Аналізується явище детермінованого хаосу з точки зору історії розвитку та проблем класичної механіки.
Ключові слова: детермінований хаос, дисипативні сили, тросові системи
References: 
1.  Арнольд В. И. Математические методы классической меха­ники.—3-е изд. — М.: Наука, 1983.—472 с.
2.  Белецкий В. В. Очерки о движении космических тел.—2-е изд. — М.: Наука, 1977.—430 с.
3.  Берже   П..   Помо   И.,   Видаль   К.   Порядок   в   хаосе.   О детерминированном подходе к турбулентности. — М.: Мир, 1991.—386 с.
4.  Пироженко А. В. Хаотические режимы движения в дина­мик космических тросовых систем. 1. Анализ проблемы // Космічна наука і технологія.—2001.—7, № 2/3.—С. 83— 89.
5.  Пироженко А. В. Хаотические режимы движения в дина­мик космических тросовых систем. 2. Механический образ явления   //   Космічна   наука   і   технологія.—2001.—7,
№ 2/3.—С. 90—99.
6.  Субботин М. Ф. Введение в теоретическую астрономию. — М.: Наука, 1968.—800 с.
7.  Шустер   Г.   Детерминированный  хаос.   Введение.   —   М.: Мир, 1988.—240 с.
8.  Lorenz  Е.   N.   Deterministic  nonperiodic  flow  //  J.   Atmos. Sci.—1963.—20.—P. 130.

9.  Molchanov A. M. The resonant structure of the solar system. The law of planetary distances // Icarus.—1968.—8, N 2.— P. 203—215.