Дешифрування космічних знімків ландшафтних комплексів з використанням марковської моделі зображень

Федоровський, ОД, Якимчук, ВГ, Рябоконенко, СО
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(5-6):080-084
https://doi.org/10.15407/knit2001.05.080
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто можливість використання марковської моделі зображень при дешифруванні космічних знімків ландшафтних комплексів за структурно-текстурними ознаками. Показано, що застосування марковської моделі для аналізу просторових спектрів Фур'є різноманітних зображень дозволяє відобразити вірогідний взаємозв'язок їхніх складових. На цій основі розглянуто способи і результати практичного дешифрування космічних знімків ландшафтних комплексів.
Ключові слова: дешифрування космічних знімків, марківська модель, просторові спектри Фур'є
References: 
1.  Викторов А. С. Рисунок ландшафта. — М.: Мысль, 1986.— 180 с.
2.  Залманзон Л. А. Преобразование Фурье, Уолша, Хаара и их применение в управлении, связи и других областях. — М.: Наука. 1989.—496 с.
3.  Красильников Н. Н. Теория передачи и восприятия изобра­жений. — М.: Радио и связь, 1986.—248 с.
4.  Рабинер  Л.,   Гоулд  Б.   Теория   и  применение   цифровой обработки сигналов. — М., 1978.—848 с.
5.  Федоровский А. Д., Якимчук В. Г., Новиков Р. И.  и др. Дешифрирование   космических   снимков:   распознавание ландшафтных зон на основе структурного анализа // Кос­мічна наука і технологія.—2000.—6, № 2/3.—С. 39—44.
6.  Янутш Д. А. Дешифрирование аэрокосмических снимков.
—  М.: Недра, 1991.—240 с.
7.  Ярославский Л. П. Цифровая обработка сигналов в оптике и голографии: Введение в цифровую оптику. — М.: Радио и связь, 1987.—296 с.
8.  Haralick R. М. Statistical and structural approaches to texture // Proc. IEEE.—1979.—67, N 5.—P. 786.

9.  Rabiner L. R. A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition // Proc. IEEE.—1989.—77, N 2.—P. 257—285.