Алгоритмічний контроль працездатності реактивних двигунів космічного літального апарату

Кортунов, ВІ, Кулик, АС
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(5-6):008-012
https://doi.org/10.15407/knit2001.05.008
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розв'язується задача ідентифікації номера реактивного двигуна, що відмовив, шляхом оцінювання збурюючих моментів і сил в режимах стабілізації і зближення космічного літального апарата з космічною станцією. Проаналізовані методи відновлення вхідних сигналів динамічних систем за критерієм точності і швидкодії. Подано результати моделювання оцінки збурюючих моментів і сил відновних двигунів, отриманих методом ітеративно-інверсних моделей.
Ключові слова: ітеративно-інверсні моделі, космічна енергетика, реактивні двигуни
References: 
1.  Василенко Г. И. Теория восстановления сигналов: О редук­ции к идеальному прибору в физике и технике. — М.: Сов. радио, 1979.—272 с.
2.  Гайдук А. Р. Оценивание воздействий и инвариантность // Автоматика и телемеханика.—1984.—№ 3.—С. 20—29.
3.  Клейман Е. Г. Идентификация входных сигналов в дина­мических   системах   //   Автоматика   и   телемеханика.— 1999.—№ 12.—С. 3—15.
4.  Костенко Ю. Т., Любчик Л. М. Методы решения обратных задач   автоматического  управления.   —   Киев:   УМК  ВО, 1988.—48 с.
5.  Кортунов В. И. Дискретные фильтры восстановления воз­мущений с заданной степенью астатизма // Весник Харьк. Гос.   Полит,   ун-та:   Сб.   науч.   тр.    (Системный   анализ, управление   и   информационные   технологии).—2000.— Вып. 121.—С. 118—123.
6.  Кортунов В. И. Восстановление возмущений в динамиче­ской системе с заданной точностью //  Системи обробки інформації.   —   Харків:   НАНУ,   ПАНМ,   ХВУ.—2000.— Вип. 3(9).—С. 55—60.
7.  Радченко И. Ф. Об одном способе оценки возмущений // Автоматика.—1991.—№ 4.—С. 77—82.

8.  Стрейц В. Метод пространства состояний в теории дискрет­ных линейных систем управления: Пер. с англ / Под. ред. Я. 3. Цыпкина. — М.: Наука, 1985.—296 с.