Дослідження можливостей ультразвукового контролю елементів двигуна першого ступеня ракети-носія «Зеніт». 1. Розробка фізичної моделі об'єкта контролю

Безимянний, ЮГ, Боровик, ВГ, Галась, МІ, Трефілов, ВІ, Фролов, ГО
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(5-6):003-007
https://doi.org/10.15407/knit2001.05.003
Мова публікації: російська
Анотація: 
Досліджено можливість вирішення за допомогою ультразвукових методів неруйнівного контролю задачі виявлення наявності проміжку у стику кінцевого зварного з'єднання на зібраному двигуні першого ступеня ракети-носія «Зеніт». На основі аналізу конструкції та особливостей структури матеріалів частини двигуна, що підлягає контролю, прийнято критерії його дефектності та розроблено відповідні фізичні моделі об'єкта контролю. Проведено феноменологічний аналіз цих моделей, виявлено відображення частини двигуна, що підлягає контролю, в параметрах акустичних полів та обгрунтовано діагностичні параметри.
Ключові слова: ракета-носій, структура матеріалів двигуна, ультразвуковий контроль
References: 
1.  Бабаков И. М. Теория колебаний. — М.: Наука,  1968.— 260с.
2.  Губарев В. Г. Южный старт. — М.: Агентство «НЭКОС», 1998.—400 с.
3.  Гузь А. Н. Упругие волны в телах с начальными напряже­ниями. — Киев: Наук, думка, 1986.—Т. 2: Закономерности распространения.—1986.—536 с.
4.  Ландау Л. Д., Лифшиц Е.  М.  Теоретическая физика:  В 10  т.   —   М.:   Наука,   1987.—Т.   7:   Теория  упругости.— 1987.—248 с.
5.  Методы акустического контроля металлов / М. П. Алешин, В. Е. Белый, А. X. Вопилкин и др. — М.: Машиностроение, 1989.—456 с.
6.  Неразрушающий  контроль:   В  5  кн.   —  М.:   Высш.   шк., 1991.—Кн.  2: Акустические методы контроля / Под ред. В. В. Сухорукова.—283 с.
7.  Троицкий В. А.,  Радько В. П., Демидко В.  Г. Дефекты сварных соединений и средства их обнаружения. — Киев: Вища школа, 1983.—144 с.
8.  Физика твердого тела. Энциклопедический словарь: В 2 т. —   Киев:   Наук,   думка.—Т.   1.—1996.—656   с.;   Т.   2.— 1998.—648. с.
9.  Шутилов В. А. Основы физики ультразвука. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980.—280 с.