Нестаціонарна задача взаємодії акустичного випромінювання ракет-носіїв із двоступеневим гіроскопом

Карачун, ВВ, Лозовик, ВГ, Мельник, ВМ, Кундеревич, ЄК
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(5-6):021-025
https://doi.org/10.15407/knit2001.05.021
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розкривається механізм пружної взаємодії акустичного випромінювання ракет-носіїв із дво степеневим поплавковим датчиком кутових швидкостей та аналізуються умови виникнення акустичної девіації приладу.
Ключові слова: акустичне випромінювання, поплавковий датчик, пружна взаємодія
References: 
1.  Карачун  В.   В.,   Лозовик  В.   Г.,   Потапова  Е.   Р.,   Мель­ник В. Н. Многомерные задачи нестационарной упругости подвеса поплавкового гироскопа / Под ред. В. В. Карачуна. — Киев: «Корнейчук», 2000.—128 с.

2.  Лунц  Я.   Л.   Ошибки  гироскопических  приборов.   —  Л.: Судостроение, 1968.—232 с.