Побудова групи із двох супутників без використання рушійної установки

Авдєєв, ВВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(5-6):026-029
https://doi.org/10.15407/knit2001.05.026
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Досліджена залежність від проектних параметрів тривалості побудови групи із основного і відокремлюваного від нього допоміжного супутників Землі в околі однієї орбіти та інтервалу часу до першої корекції відстані між ними.
Ключові слова: орбіта, рушійна установка, супутники
References: 
1.  Авдеев В. В. Оцінка деформації структури супутник-субсу-путник під впливом опору атмосфери // Космічна наука і технологія.—1997.—З, № 5/6.—С. 30—33.
2.  Грош  К.   Б.,   Лиллестрэнд   Р.   Л.   Автономная  навигация спутника,   основанная   на   выбрасывании   искусственного зонда // Механика: Сб. переводов иностр. статей. — М.: Мир, 1968.—№ 1.—С. 20—36.
3.  Докучаев Л. В., Ефименко Г. Г. Влияние атмосферы на относительное  движение   связки  двух  тел  на   орбите   // Космич. исследования.—1972.—10, вып. 1.—С. 57—65.
4.  Порфирьев Л.  Ф.,  Смирнов В. В.,  Кузнецов В.  И. Ана­литические оценки автономных методов определения ор­бит. — М.: Машиностроение, 1987.—280 с.
5.  Kompaniez E., Smetanin J. Group injection of spacecrafts // 46th Intern, astronautical congress. — Oslo, Norway, 1995.— P. 119.