Вибухові кратери на поверхні космічних апаратів, утворені метеороїдами і частинками космічного сміття

Кручиненко, ВГ, Козак, ПМ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(5-6):071-074
https://doi.org/10.15407/knit2001.05.071
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розраховано частоти утворення вибухових кратерів заданих розмірів на поверхні супутника «Океан-О». Використано дані про потоки спорадичних метеороїдів і космічного сміття в навколоземному просторі та теорія кратероутворення Епіка. Отримані результати свідчать про приблизну рівність ймовірностей руйнівних зіткнень від приведених вище двох складових. Оцінено ймовірності зустрічі космічного апарата с потенційно небезпечною частинкою в залежності від часу його перебування на орбіті. Показано дуже сильну залежність параметрів утворених кратерів як від швидкості, так і від кута падіння частинки. Для прикладу розрахунок проведено для відомого Арізонського кратера на поверхні Землі.
Ключові слова: вибухові кратери, космічне сміття, спорадичні метеороїди, теорія кратероутворення
References: 
1.  Кринов Е. Л. Метеоритный дождь. — М.: Наука, 1981.— 192с.
2.  Кручиненко В.  Г.  Метеоритные кратеры на поверхности Земли  //  Кинематика  и физика  небес,  тел.—2000.—16, № 6.—С. 507—518.
3.  Станюкович К. П. Неустановившиеся движения сплошной среды. — М.: Наука, 1971.—855 с.
4.  Шумейкер Ю. М. Механика удара на примере Аризонского метеоритного кратера  // Взрывные кратеры на Земле и планетах   /   Под   ред.   К.   П.   Станюкович.   —   М.:   Мир, 1968.—С. 68—104.
5.  Durin С., Mandeville J. С. MOS sensors for detection of orbital debris // Proc. Second Europ. Conf. on Space Debris. ESA SP-393.—1997.—P. 143—146.
6.  Kruchynenko V. G. Integrated density of influx of space bodies onto Earth for a wide range of masses // Proc. Inter. Conf. METEOROIDS 1998 / Eds W. J. Baggaley, V. Porubcan. — Bratislava: Astron. Inst. Slovak Acad. Sci.,  1999.—P. 329— 332.
7.  Nordyke M. D. Nuclear craters and preliminary theory of the mechanics of crater formation // J. Geophys. Res.—1961.— 66.—P. 3439—3459.
8.  Opik E. J. The lunar surface as an impact counter // Mon. Notic. Roy. Astron. Soc.—1960.—120.—P. 404—411.
9.  Opik E. J. Cratering and the Moon's surface // Adv. Astron. Astrophys.—1971.—8.—P. 107—337.
10. Opik E. J. Interplanetary encounters. — New York: Elsevier scient. publ. соmр., 1976.—155 p.

11.  Rinehart  J.   S.   Distribution   of  meteoritic   debris   about  the Arisona meteorite crater // Smithson. Contr. Ap.—1958.—2, N 7.—P. 145—159.