Підсупутникова автентифікація та інтерпретація даних космічної зйомки морської поверхні

Андріанова, ОР, Батирєв, ОА, Скіпа, МІ, Сріберко, АВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(4):092-095
https://doi.org/10.15407/knit2004.04.092
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Отримані результати адаптації даних супутникових спостережень щодо реальних умов морського середовища на прикладі північно-західної частини Чорного моря. Статистичні оцінки зв'язку супутникових спостережень та контактних вимірів температури води дозволили встановити кореляційні залежності та отримати регресійні рівняння (коефіцієнт кореляції 0.75). Також позначено, що ці рівняння можуть використовуватися на практиці при створенні системи дистанційного контролю стану вод.
References: 
1.  Абузяров 3. К., Кудрявая К. И., Серяков Е. И., Скриптуно-ва Л. И. Морские прогнозы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1988.—319 с.
2.  Акустика океана: современное состояние / Под ред. Л. М. Бреховских, И. Б. Андреевой. — М.: Наука, 1982.—246 с.
3.  Андрианова О. Р., Холопцев А. В. О возможности исследо­вания мезомасштабных вихрей с помощью акустического зондирования // Акустический журн.—1994.—4, № 1.— С. 134—136.
4.  Бендат Дж., Пирсол А. Измерение и анализ случайных процессов. — М.: Мир, 1974.—464 с.
5.  Бычкова И.А., Викторов С.В., Виноградов В.В. Дистан­ционное определение температуры моря. Л.: Гидромете­оиздат, 1988.—233 с.
6.  Трохимовский Ю. Г., Кравцов Ю. А., Кузьмин А. В., Медведев А. П. Учет термического профиля поверхностной температуры океана при проведении спутниковых радио­метрических измерений в СВЧ-диапазоне // Исслед. Земли из космоса.—1998.—№ 5.—С. 3—9.
7.  Успенский А. Б., Соловьев В. И. Современное состояние и перспективы развития дистанционных методов определения температуры поверхности океана из космоса // Исследова­ние Земли из космоса.—1998.—№ 1.—С. 102—112.
8.  Федоровский А. Д., Якимчук В. Г. Имитационное модели­рование космических исследований ДЗЗ: постановка задачи и пути решения // Космічна наука і технологія.—2002.—8, № 2/3.—С. 83—88.

9.  Федоровский А. Д., Якимчук В. Г., Рябоконенко С. А. Дешифрирование космических снимков ландшафтных ком­плексов с использованием Марковской модели изображений // Космічна наука і технологія.—2001.—7, № 5/6.— С. 80—84.