Моніторинг поля загального вмісту озону над Україною засобами наземного і космічного базування

Білокриницька, ЛM, Калініна, ІВ, Крученицький, ГМ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(4):096-103
https://doi.org/10.15407/knit2004.04.096
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Проаналізовано дані спостережень поля загального вмісту озону (ЗВО) над Україною наземними і космічними вимірювальними засобами з 1970-х pp. по цей час. Отримано порівняльні оцінки якості роботи наземних вимірювальних засобів в Україні та за її межами. Розраховано кліматичні норми, а також лінійні та квадратичні тренди ЗВО для України, які порівнюються з даними для відповідного широтного поясу. Показано, что зміни ЗВО носять коливальний характер.
References: 
1.  Арнольд В. И. Математические методы классической меха­ники. — М.: Наука, 1979.—С. 23.
2.  Белокриницкая Л. М., Белявский А. В., Крученицкий Г. М. Украинская национальная система мониторинга СПЭО УФ-Б радиации // Тез. докл. 3-й Украинской конф. по перспективным космич. исследованиям (Кацивели, Крым, 15 сент.—19 сент. 2003 г.). — Киев: Изд-во Ин-т космич. исслед. НАНУ-НКАУ, 2003.—С. 216.
3.  Грицай 3. І., Євтушевський О. М., Кравченко В. О. та ін. Порівняння наземних спостережень озону на станції Ака­демік Вернадський та на обсерваторії в Лісниках з супутни-ковими вимірюваннями // Бюл. Українського антарктично­го центру.—1998.—Вип. 2.—С 44—49.
4.  Кадыгрова Т. В., Крученицкий Г. М. Выделение трендов в парциальном давлении озона на различных высотах в атмосфере // Изв. РАН. ФАО.—31, № 1.—С. 62—68.
5.  Котельников В. А. Теория потенциальной помехоустойчи­вости. — М.: Госэнергоиздат, 1956.—С. 16.
6.  Настанова гідрометеорологічним станціям і постам. Ор­ганізація проведення спостережень за загальним вмістом атмосферного озону. — Київ: Мінекоресурсів України, 2004.—Вип. 13.—С 35.
7.  Перов С. П., Хргиан А. X. Современные проблемы атмос­ферного озона. — Л.: Гидрометеоиздат, 1980.—С. 232.
8.  Хромов С. П., Мамонтова Л. И. Метеорологический сло­варь. — Л.: Гидрометеоиздат, 1974.—С. 418.
9.  Bojkov R. D. The Changing Ozone Layer // WMO & UNEP Joint publ.—1995.—P. 17.

10. Ozone Data for the World, ODW CD #1 1999, ODW CD #2 2000, ODW CD #3 2001. WOUDC, Canada МЗН 5Т4.