Дослідження фрагментів космічного сміття в геостаціонарній області

Вольвач, ОЄ, Румянцев, ВВ, Молотов, ІЄ, Сочиліна, АС, Титенко, BВ, Агапов, ВМ, Кіладзе, РІ, Шильдкнехт, Т, Бірюков, ВВ, Ібрагимов, МА, Маршалкіна, АЛ, Власюк, ВВ, Юрышева, ОВ, Стрелка, ІД, Коноваленко, ОО, Туккарі, Д
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(5-6):050-057
https://doi.org/10.15407/knit2006.05.050
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Подані результати досліджень об'єктів космічного сміття малих розмірів в геостаціонарній області. Роботи проводяться в НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія» (НДІ КрАО) в рамках проекту організації наукової мережі для дослідження об'єктів природного і техногенного походження в навколоземному космічному просторі. Спостереження виконувалися широкою кооперацією рядом європейських оптичних і радіоінструментів, включно ЗТШ, АТ-64 і РТ-22 у НДІ КрАО. Знайдено 49 фрагментів з блиском 16–19.5", визначено їхні орбітальні параметри, оцінено фізичні характеристики, підтверджено існування груп фрагментів, приблизно зв'язаних загальним походженням (т.зв. «хмар»), і підтвердили існування нового класу об'єктів з унікально великим значенням відношення площі до маси. Проведена РНДБ-локація виявлених фрагментів з метою одержання високоточних траєкторних даних і оцінки розміру та параметрів руху об'єктів відносно центра мас за характером зміни і характеристик відбитого сигналу.
Ключові слова: космічне сміття, космічний простір, техногенне походження
References: 
1.  Молотов И. Е., Вольвач А. Е., Коноваленко А. А. и др. Международные эксперименты по исследованию около­земных объектов с помощью метода РСД Б-локации // Космічна наука і технологія.—2004.—10, № 2/3.— С. 87—92.
2.  Agapov V., Biryukov V., Kiladze R., et al. GEO objects search  and  orbital  analysis   //  Proceedings  of  the 4th European Conference on Space Debris, Darmstadt, Ger­many,   18—20   April   2005   /   Ed.   by   D.   Danesy.   — Darmstadt, 2005.—P. 153—158.
3.  Kiladze R. I., Sochilina A. S. On the new theory of Geostationary satellite motion // Astron. and Astrophys. Transactions.—2003.—22, N 4-5.—P. 525—528.
4.  SchildknechtТ.,Musci R., Flury W., et al. Optical observations of space debris in high-altitude orbits // Proceedings of the 4* European Conference on Space Debris, 18—20 April 2005 / Ed. by D. Danesy. — Darmstadt, 2005.—P. 113—118.
5.  Sochilina A., Kiladze R., Grigoriev K., et al. On the orbital evolution of explosion fragments // Adv. Space Res.— 2004.—34, N 5.—P. 1198—1202.
6.  Tuccari G., Molotov I., Buttacio S., et al. E-LFVN — An Internet Based VLBI Network // International VLVI Ser­vice for Geodesy and Astrometry, NICT Technology Development Center News National Institute of Information and   Communications   Technology.   —   Tokyo,   Japan, 2004.—N 25.—P. 59—63.

7. Tuccari  G.,  Molotov I.,  Volvach A.  E-NRTV — Radar VLBI Network // Abstracts of the Fourth IVS  General Meeting,  January  9-13,   2006.  —  Concepcion,  Chile.— 2006.—P. 35.