Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного хлорофільного індексу та позиції червоного краю за даними відеоспектрометра MERIS

Лялько, ВІ, Шпортюк, ЗМ, Сахацький, ОІ, Сибірцева, ОМ
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(5-6):010-014
https://doi.org/10.15407/knit2006.05.010
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Наведено результати попередніх досліджень можливості використання даних відеоспектрометра MERIS для класифікації земного покриву Українських Карпат. При дослідженнях використано дані космознімання супутника ENVISAT MERIS від 16.04.2004 р. з грубою просторовою розрізненністю 1200 м, на основі яких для району досліджень обчислено попіксельно величини індексів REP, MTCI та NDVI. Метод мінімальної відстані до середнього застосовано до множин даних цих індексів для класифікації земного покриву. Результати досліджень показали, що зображення ENVISAT MERIS із грубою просторовою розрізненністю забезпечує середній результат класифікації: добре класифікуються лише хвойні ліси та покриті снігом вершини. Класифікація з використанням множин індексів REP та МТСІ дає кращі результати, ніж класифікація на основі значень відбиття. Результати досліджень показали добру кореляцію між REP і МТСІ та високий потенціал для моніторингу екосистем у гірських районах з використанням комбінації обох індексів.
Ключові слова: відеоспектрометр, хлорофільний індекс, червоний край
References: 
1. Лялько В. І., Шпортюк 3. М., Сахацький О. І. та ін. Дослідження стану лісів з використанням позиції черво­ного краю за даними відеоспектрометраMERIS // Тез. докл. 5-й Украинской конф. по космическим исследо­ваниям (НЦУИКС, Евпатория, 4—11 сент. 2005 г.). — Киев: Ин-т космич. исследований НАНУ-НКАУ, 2005.—С. 137.
2.  Шпортюк 3. М., Лялько В. І., П'янило Я. Д. та ін. Спектральні методи обробки та аналізу інформації в дистанційному зондуванні рослинності. — Львів, 1993.—54 с—(Препр. / АН України. Науково-учбовий центр математичного моделювання ІППММ ім Я. С Підстригача, № 4-93).
3.  Baret F., Jacquemoud S., Guyot G., et al. Modeled analysis of the biophysical nature of spectral shift and comparison with information content of broad bands // Remote Sens. Environ.—1992.—41, N 2.—P. 133—142.
4.  Clevers I. G. P. W., Bartholomeus H. M., Mucher C. A., et al. Land covers classification with the Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS) // New Strategies for European Remote Sens / Ed. Oluic. — Rotterdam: Millpress, 2005.—P. 687—694.
5.  Collins W., Chang S. H., Raines G., et. al. Airborne Biogeophysical Mapping of Hidden Mineral Deposits // Economic. Geol.—1983.—78, N 4.—P. 737—749.
6.  Dash J., Curran P. J. The MERIS terrestrial chlorophyll index // Int. J. Remote Sens.—2004.—25.—P. 5403— 5413.

7.  Dawson J., Curran P. J. A new technique for interpolating the reflectance red edge position // Int. J. Remote Sens.— 1998.—19.—P. 2133—2139.