Розробка методики класифікації покривних елементів ландшафту

Волошин, ВІ, Бушуєв, ЄІ, Паршина, ОІ
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(5-6):018-022
https://doi.org/10.15407/knit2006.05.018
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядається методика класифікації покривних елементів ландшафту за даними дистанційного зондування Землі як головної задачі керування територією в цілому. Наведено перелік класів покривних елементів, перелік технологічних операцій обробки супутникових даних.
Ключові слова: дистанційне зондування, керування територією, ландшафт
References: 
1.  Бушуев Е. И, Паршина О. И., Саблина В. И. и др. Разработка методики классификации покровных эле­ментов ландшафта // Пятая Украинская конференция по комическим исследованиям: Сб. тезисов. 4—11 сен­тября 2005 г., НЦУИКС, Евпатория. — К.: Ин-т космических исследований НАНУ—НКАУ, 2005.—С. 140.
2.  Лялько В. И., Вульфсон Л. Д., Котляр А. Л. Ландшаф­тная классификация и оценка фитометрических пара­метров растительного покрова с использованием много­зональных снимков в оптическом диапазоне сканера МСУ-В КА «Океан-О» // Материали III наради кори­стувачів аерокосмічної інформації (20—24.11.2000 p., м. Київ). — Київ, Знання України, 2001.—С 77—85.
3.  Лялько В. І., Сахацький О. І., Азімов О. Т. та ін. Використання багатозональних космічних знімків з ме­тою вивчення рослинності Зони відчуження ЧАЕС // Матеріали науково-технічного семінару «Нові методи в аерокосмічному землезнавстві» , 27—28 травня 1999 p., Київ. Київ, 1999.—С 105—113.
4.  Федоровский А. Д., Якимчук В. Г. и др. Дешифриро­вание космических снимков ландшафтных комплексов на основе структурно-текстурного анализа // Космічна наука і технологія.—2002.—8, № 2/3.—2002.—С. 76— 83.
5.  Федоровський О. Д. Про дешифрування космічних знімків природних ландшафтів // Нові методи в аеро­космічному землезнавстві. Методичний посібник по те­матичній інтерпретації матеріалів аерокосмічних зйомок / Під ред. В. І. Лялька. — Київ: ЦАКДЗ ІГН НАНУ, 1999.—С 46—49.

6.  Leummens H. J. L., Lavrinenko I. A., Lavrinenko O. V., et al. Classification of main landscape units (RIZA report № 2000.037; MD report № MD CAE 2000.29) // Pechora delta: Structure and dynamics of the Pechora delta ecosys­tems (1995—1999). — Lelystad (The Netherlands), 2000.—P. 37—80.