Підвищення інформаційности видових даних дистанційного зондування Землі

Волошин, ВІ, Корчинський, ВМ
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(5-6):015-017
https://doi.org/10.15407/knit2006.05.015
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Пропонується методика підвищення інформативності цифрових знімків ДЗЗ на основі первинних багатоспектрального та панхромного зображень шляхом спільного використання перетворення первинного багатоспектрального зображення у кольорову систему з розділенням інформації про яскравість та колір та вейвлет-технології оброблення цифрових зображень.
Ключові слова: інформаційність, дистанційне зондування, цифрові зображення
References: 
1. Волошин В. И., Корчинский В. М. Повышение инфор­мационной значимости видовых данных дистанционно­го зондирования Земли // Пятая Украинская конференция по комическим исследованиям: Сб. тезисов, 4—11 сентября 2005 г., НЦУИКС, Евпатория. — К.: Ин-т космических исследований НАНУ—НКАУ, 2005.—С. 146.
2.  Волошин В. И., Корчинский В. М., Негода А. А. Повышение информативности панхромных цифровых изображений дистанционного зондирования Земли // Космічна наука і технологія.—2004.—10, № 5/6.— С. 178—181.
3.  Добеши И. Десять лекций по вейвлетам: Пер. с англ. — Москва—Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая ди­намика», 2004.—464 с.
4.  Дремин И. М., Иванов О. В., Нечитайло В. А. Вейвлеты и их использование // Успехи физ. наук.—2001.—171, № 5.—С. 465—501.

5.  Han S. P. A Globally convergent method for nonlinear programming // J. Optimization Theory and Applica­tions.—1977.—22.—P. 297—302.