До 75-річного ювілею члена-кореспондента НАН України Вадима Івановича Лялька

Попов, МО
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(5-6):091-093
Мова публікації: Українська
Анотація: 
відсутня
Ключові слова: дистанційне зондування Землі
References: 
1. Calculation of Heat and Mass Transfer in the Earth’s Crust (Algorithms and Programs). — New York — New Delhi, Amering Publ. Co, 1981.—150 p.— (Publish. US Depart, of Inte­rior and the National Science Found. Washington, D. C.).
2. Лялько В.І., Шнюков Е. Ф., Иноземцев Ю. И., Подорван В. Н. и др. Геологія шельфу України. Тверді корисні копалини. — Київ: Наук, думка, 1983.—170 с.
3. Лялько В.І., Митник М. М., Вульфсон Л. Д., Трифонов В. Г. и др. Космическая информация в геологии. — М.: Наука, 1985.—560 с.
4. Лялько В.І. Тепломассоперенос в литосфере. — Киев: Наук. думка, 1985.—260 с.
5. Лялько В.І., Вульфсон Л. Д., Жарий В. Ю. та ін. Аерокосмічні методи у геоекології. — Київ: Наук. думка, 1992.—206 с.
6. Лялько В.І., Федоровський О. Д., Перерва В. М., Костюченко Ю. В. та ін. Нові методи в аерокосмічному землезнавстві. — Київ: ЦАКДЗ-Карбон, 1999.—263 с.
7. Лялько В.І., Чекунов А. В., Кутас Р. И., Митник М. М. Термогеодинамическая модель эволюции астенолитов // Геофиз. жури. —1993.—13, № 4.—С. З—12.
8. Лялько В.І., Федоровський О. Д., Рябоконенко О. Д., Сахацький О. І. та ін. Україна з космосу (Атлас дешифрованих знімків території України з космічних апаратів) // Космічна наука і технологія. Додаток.— 1-е вид.—1997.—3, № 3/4.—34 с.; — 2-е вид.—Київ, 1999.—36 с.
9. Лялько В.І., Федоровський О. Д. та ін. Космос — Україні (Атлас комп’ютерно дешифрованих космознімків) — Київ: НАНУ—НКАУ, 2001.— 109 с.
10. Лялько В.І. та ін. Аерокосмічні дослідження Землі: тенденції і перспективи // Космічна наука і технологія. — 2002.—8, № 2/3.—206 с.
11. Лялько В.І., Довгий С.А. Інформатизація аерокосмічного землезнавства. — Київ: Наук. думка
12. Лялько В.І., Шестопалов В. М. и др. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. — Киев: Наук. думка, 1988.— 2001.—Т. І—IV
13. Лялько В.І., М. О. Попов. Словник із дистанційного зондування Землі. — Київ.: СМП «АВЕРС», 2004,—170 с.
14. Державний стандарт ДСТУ 4220-2003 «Дистанційне зондування Землі з космосу. Терміни та визначення понять». — Київ: Держспоживстандарт України, 2003.—18 с.

15. Лялько В.І.,  М. О. Попов та ін. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування. — Київ: Наук. думка, 2006.—356 с.