Міжпланетні переміщення, що викликають незвичайні анізотропні хвильові пакети в інтенсивності космічних променів

Мішра, РК, Мішра, РАгарв
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(5-6):079-086
https://doi.org/10.15407/knit2006.05.079
Мова публікації: Англійська
Анотація: 
Розглядаються короткотривалі варіації інтенсивності космічних променів на інтервалі 1991 –1994 pp. Досліджено виникнення великої кількості високо- і низькоамплітудних анізотропних хвильових пакетів. Вивчено кореляцію між цими незвичайними анізотропними явищами та параметрами плазми сонячного вітру і міжпланетного магнітного поля, щоб з'ясувати можливу причину появи названих явищ. Виявилось, що момент максимуму добової варіації показує помітний систематичний зсув у бік більш ранніх годин для низькоамплітудних явищ, а для високоамплітудних явищ момент максимуму зберігає напрямок на 18 год. Важливо також відмітити, що виникнення як низько-, так і високо-амплітудних анізотропних хвильових пакетів не залежить від природи полярності міжпланетного магнітного поля.
Ключові слова: анізотропні хвильові пакети, кореляція, параметри плазми
References: 
1.  Agrawal S. P. // Ph. D. Thesis. — Ahmedabad: Gujrat University, 1973.
2.  Agrawal S. P. Study of tri-diurnal variation of galactic cosmic radiation // J. Geophys. Res. —1981.—86.—P. 10115.
3.  Agrawal S. P., Singh R. L. Critical study of the diurnal and semi-diurnal variation of cosmic ray intensity on day-to-day basis // 14th Int. Cosmic Ray Conf.—1975.—3.—P. 1253.
4.  Ahluwalia H. S., Riker J. F. Secular changes in the upper cut-off rigidity of the solar diurnal anisotropy of cosmic rays // Planet. Space Sci.—1987.—35.—P. 39.
5.  Ananth A. G., Agrawal S. P., Rao U. R. Study of CR diurnal variation on a day-to-day basis // Pramana.— 1974.—3.—P. 74.
6.  Axford W. I. The modulation of galactic cosmic rays in the interplanetary medium // Planet. Space Sci.—1965.— 13.—P. 115.
7.  Axford W. I. Anisotropic diffusion of solar cosmic rays // Planet. Space Sci.—1965.—13.—P. 1301.
8.  Dorman L. Т., KaminerN. S., Kuzmicheva A. E., MymrinaN. V. Features of diurnal variations of cosmic rays in high-speed streams of the solar wind // Geomag. Aeronomy.—1984.—24.—P. 252.
9. Duggal S. P., Pomerantz M. A. Progressive rotation of cosmic-ray diurnal variation vector // Phys. Rev. Letters.— 1962.—8, N 5.—P. 215—216.
10.  Fluckiger E. O. Solar and terrestrial modulation // 22nd Int. Cosmic Ray Conf., Dublin.—1991.—5.—P. 273.
11.  Hashim A., Bercovitch M. A cosmic ray density gradient perpendicular to the ecliptic plane // Planet. Space Sci.— 1972.—20.—P. 791.
12.  Iucci N., Parissi M., Storini M., Villoressi G. Cosmic-ray anisotropy during high-speed streams coming from coronal holes // 17th Int. Cosmic Ray Conf., Paris.—1981.—10.—P. 238.
13.  Iucci N., Parisi M., Storini M., Villoressi G. The behavior of the cosmic-ray equatorial anisotropy inside fast solar-wind streams ejected by coronal holes // Il Nuovo Cimento.—1983.—6C—P. 145.
14.  Jadhav D. K., Shrivastava M., Tiwari A. K., Shrivastava P. K. Study of semi-diurnal variation of cosmic rays during days of low and high diurnal amplitude wave trains // 18th Int. Cosmic Ray Conf., Bangalore.—1983.—3.—P. 337.
15.  Kananen H., Komori H., Tanskanen P., Oksman J. Relation between cosmic-ray anisotropy and sector structure // 17th Int. Cosmic Ray Conf., Paris.—1981.—10.—P. 190.
16.  Kumar S. Time variation of cosmic rays: Ph. D. Thesis. — Aligarh: Aligarh Muslim University, 1978.
17.  Kumar S., Agarwal R., Mishra R., Dubey S. K. Daily variation in cosmic ray intensity on different geomagnetic conditions // Int. J. Mod. Phys. D.—2002.—11.—P. 1243.
18.  Kumar S., Chauhan M. L. Unusually low amplitude anisotropic wave train events in cosmic ray intensity // Ind. J. Radio and Space Phys.—1996.—25.—P. 106.
19.  Kumar S., Chauhan M. L. High amplitude anisotropic wave train events in cosmic ray intensity // Ind. J. Radio and Space Phys.—1996.—25.—P. 232.
20.  Kumar S., Chauhan M. L., Dubey S. K. Effect of inter­planetary turbulences causing high/low amplitude anisotropic wave trains in CR intensity // Solar Phys.— 1997.—176.—P. 403.
21.  Mathews Т.,Venkatesan D., Wilson B. G. Pronounced diurnal variation in cosmic-ray intensity // J. Geophys. Res.—1969.—74.—P. 1218.
22.  Mavromichalaki H. The relation of the diurnal variation to the solar rotation and to the interplanetary sector boun­daries // 17th Int. Cosmic Ray Conf., Paris.—1981.—10.—P. 183.
23.  McCraken K. G., Rao U. R. A survey of the diurnal anisotropy // 9th Int. Cosmic Ray Conf., London.—1965.— 1.—P. 213.
24.  Munakata Y., Darwish A., Fujii Z., et al. High-speed solar-wind streams from coronal holes and modulation of cosmic  ray  diurnal anisotropy  //  28th  Int.  Cosmic Ray Conf., Tsukuba.—2003.—P. 3925.
25.  Munakata K., Mori S., Ryu J. Y., et al. // 20йInt. Cosmic Ray Conf., Moscow.—1987.—4.—P. 39.
26.  Parker E. N. Theory of streaming of cosmic rays and the diurnal variation // Planet. Space Sci.—1964.—12.—P. 735.
27.  Parker E. N. The magnetic field of the Galaxy // 22nd Int. Cosmic Ray Conf., Ireland.—1991.—5.—P. 35.
28.  Rao U. R. Solar modulation of galactic cosmic radiation // Space Sci. Rev.—1972.—12.—P. 719.
29.  Rao U. R., Ananth A. G., Agrawal S. P. Characteristics of quiet as well as enhanced diurnal anisotropy of cosmic radiation // Planet. Space Sci.—1972.—20.—P. 1799.
30.  Sandstorm A. E. Cosmic ray physics. — Amsterdam: North Holland Publ. Comp.,1965.—286 p.
31.  Shrivastava P. K. High speed solar wind streams and cosmic ray intensity variation // 28th Int. Cosmic Ray Conf., Tsukuba.—2003.—P. 3731.
32.  Subramanian G. Amplitude of diurnal anisotropy of cosmic ray intensity // J. Geophys. Res.—1971.—76, N 4.—P. 1093—1096.
33.  Subramanian G. // J. Geophys. Res.—1971.—49.—P. 34.

34.  Venkatesan D., Badruddin B. Cosmic-ray intensity varia­tions in the 3-dimensional heliosphere // Space Sci. Rev.—1990.—52.—P. 121 — 194.