Методи контролю експлуатаційних характеристик теплозахисту волоконно-оптичними датчиками

Горностаєв, ГФ, Пасічний, ВВ, Ткаченко, ГВ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(3):012-018
https://doi.org/10.15407/knit2007.03.012
Мова публікації: російська
Анотація: 
Представлено результати розробки серії волоконо-оптичних датчиків для вимірювання таких експлуатаційних параметрів теплозахисту, як лінійне винесення маси, ефективний коефіцієнт поглинання, падаючий променевий тепловий потік. Досліджуються характеристики датчиків і обґрунтовується вибір алгоритмів вимірювання в умовах конвективного і радіаційного нагрівання. Доведено працездатність датчиків в умовах, що моделюють натурні умови роботи теплозахисного покриття.
Ключові слова: алгоритми вимірювання, нагрівання, теплозахисне покриття
References: 
1. Горностаев Г. Ф., Пасичный В. В., Ткаченко Г. В. Метод измерения лучистой составляющей теплового потока на поверхности керамической теплозащиты // Космічна наука і технологія.—2006.—12, № 2/3.— С. 98—102.
2. Горностаев Г. Ф., Теплякова О. А. Применение световодов для выделения лучистой составляющей теплового потока // Порошковая металлургия.—1996.—№ 5/6.— С. 48—51.
3. Панкратов Б. М., Полежаев Ю. В., Рудько А. К. Взаимодействие материалов с газовыми потоками. — М.: Машиностроение, 1975.—224 с.

4. Цикулин М. А., Попов Е. Г. Излучательные свойства ударных волн в газах. — М.: Наука, 1977.—176 с.