Система каталогізації і розподіленого доступу до даних дистанційного зондування Землі: концепція, архітектура, реалізація

Попов, МА, Марков, СЮ, Станкевич, СА, Бодня, АЛ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(3):045-054
https://doi.org/10.15407/knit2007.03.045
Мова публікації: російська
Анотація: 
Викладено концептуальний підхід до створення системи каталогування та розподіленого доступу до даних дистанційного зондування, який реалізовано в Науковому центрі аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України у вигляді пілотного проекту. Підхід враховує світовий досвід будування інфраструктур геопросторових даних. Розроблено профіль стандарту на метадані для аеро- і космічних зображень, який засновано на міжнародних стандартах та реальних вимогах споживачів геопросторової інформації. Описано архітектуру системи та розглянуто особливості її програмно-апаратної реалізації.
Ключові слова: геопросторова інформація, космічні зображеня, метадані
References: 
1. Geospatial data infrastructure: concepts, cases and good practice / Ed. by R. Groot, J. McLaughlin. — New York: Oxford Univ. Press, 2000.—286 p.