Вимірювальна система для безпосереднього визначення параметрів плазми на основі симетричного подвійного зонда Ленгмюра (СПЗЛ)