Аналіз точності визначення кутових переміщень на основі вимірів лінійних переміщень

Лагер, ТЛ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):060-063
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Сформовано ймовірнісний підхід до точності визначення кутових переміщень на основі вимірювань лінійних переміщень. Дослідження показали, що врахування; ймовірнісних взаємозв'язків дозволяє суттєво уточнити похибки визначення кутових переміщень при використанні давачів лінійних переміщень. Проведено аналіз областей можливого застосування давачів лінійних переміщень, що визначаються відносними параметрами переміщення конструкції.