Утворення мінібульб картоплі при кліностатуванні

Васильцов, ІВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):176-179
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Експлантати стерильно вирощених рослин картоплі (Solanum tuberosum L) сортів «Світанок Київський» і «Луговський» культивувались на поживному середовищі на протязі 62 діб в умовах контролю і кліностатування. В обох варіантах утворювались мінібульби, кількості яких суттєво не відрізнялись. Проте за анатомо-морфологічними ознаками клітин епідермісу та запасаючої паренхіми виявлено суттєві відмінності.