Ультраструктурні зміни клітин мезофілу та швидкість фіксації С02 кліностатованих рослин арабідопсису

Адамчук, НІ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):167-169
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Порівняльний аналіз структурних параметрів клітин мезофілу і швидкості фіксації С02 контрольних і кліностатованих рослин виявив значний вплив чинника на ріст і розвиток арабідопсису. Він проявився у збільшенні розмірів клітин мезофілу і розширенні простору міжклітинників, зниженні вмісту крохмалю в хлоропластах субепідермальних клітин листків кліностатованих рослин, що може бути пов'язано із активним використанням продукту асиміляції на респіраційні процеси та прискорення розвитку експериментальних рослин.