Зміна гідродинамічної картини течії 2-фазного потоку під впливом вібрацій

Марченко, ОЛ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):145-148
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Встановлюється зв'язок між поведінкою вимушеного руху пароводяної суміші і рівнем накладених зовнішніх вібрацій. Представлені дані спостережень за режимами течії і зміною гідравлічного опору на різних частотах і амплітудах вібровпливу. Зроблені висновки про необхідність урахування названого впливу при проектуванні ракетних двигунів на рідинному паливі.