Про часткову стабілізацію орієнтації супутника за допомогою двох керуючих моментів

Зуєв, АЛ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):076-081
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Досліджується задача стабілізації положення рівноваги відносно частини змінних для системи звичайних диференціальних рівнянь типу Ейлера – Пуассона, що описує рух супутника як абсолютно твердого тіла навколо його центра мас в обмеженій постановці. Розглянуто два випадки: керуючі моменти створюються реактивними двигунами орієнтації; керування реалізується за допомогою пари маховиків. Для розв'язання задачі про часткову стабілізацію доведена теорема, яка дозволяє побудувати керування зі зворотним зв'язком за допомогою функції Ляпунова системи з розімкнутим ланцюгом керування. На основі теореми отримано явний вираз функції зворотного зв'язку, яка вирішує задачу про одновісну стабілізацію. Проведено числове моделювання руху супутника при використанні запропонованого керування зі зворотним зв'язком.