Вплив кліностатування та мікрогравітації на ультраструктуру та функції ядерець рослинних клітин

Соболь, МА
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(Supplement1):183-186
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Вивчено вплив кліностатування на вирощування рослин крес-салату (Lepidium sativum) протягом 2 діб. Показано, що змінена сила тяжіння викликає на організмовому рівні аномальний ріст рослин, а на субклітинному – певні ультраструктурні зміни ядерець меристематичних клітин коренів. Припускається, що змінена гравітація спричинює зниження функціональної активності ядерець в кореневих клітинах на різних рівнях, що може бути викликано загальними змінами клітинного метаболізму в умовах кліностатування, зокрема відбуватися завдяки дії зміненої гравітації на білок-синтезуючий аппарат і на ядерце як його найважливішу ланку.