Малогабаритний багатоканальний оптичний обертовий з'єднувач з волоконно-оптичними кільцевими перетворювачами

Шапар, ВМ, Свєчников, СВ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement2):036-040
https://doi.org/10.15407/knit2003.02s.036
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Запропоновано оригінальну конструкцію малогабаритного оптичного обертового з'єднувача з кільцевими волоконно-оптичними перетворювачами, виконаними в суцільному монолітному волоконно-оптичному блоці, для передачі аналогових та цифрових оптичних сигналів з об'єктів, що обертаються зі швидкістю до декількох тисяч оборотів за хвилину. Розроблено математичну модель та проведено математичне моделювання конструкції залежно від геометрії та оптичних властивостей її конструктивних елементів з урахуванням радіальних та торцевих биттів роторної частини обертового з'єднувача. На основі проведених розрахунків виготовлено макетний зразок оптичного з'єднувача на п'ять оптичних каналів передачі, та експериментально досліджено його характеристики.
References: 
1. Gamulya G. D., Skorokhod V. V., Solntsev V. P., et al. The elaboration of novel scientific instrumentation and antifriction materials for performing the “Material-Friction” space experiment. Kosm. nauka tehnol., 8 (5-6), 28–34 (2002) [in Russian].
2. Patent 1587531 Great Britain, MKI G 02 B 5/16; published 08.04.1981

3. Patent 4027945 USA, MKI G 02 B 5/16; published 07.06.1977