Розвиток зародків Brassica rapa L. в умовах кліностатування

Попова, АФ, Іваненко, ГФ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement2):041-043
https://doi.org/10.15407/knit2003.02s.041
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Подаються результати порівняльного вивчення формування зародків у рослин Brassica rapa L. в умовах повільного горизонтального кліностатування і лабораторного контролю. Дослідження виконано на зародках ідентифікованого віку, що досягалося маркуванням квітів після штучного запилення та використанням темпоральної фіксації матеріалу. Вивчені послідовні стадії розвитку зародків до повного їхнього диференціювання (3–21 доба після штучного запилення). Виявлена значна подібність особливостей та темпів розвитку зародків на ранніх стадіях ембріогенезу в обох варіантах. В цілому процеси диференціювання зародків в умовах повільного горизонтального кліностатування і в лабораторному контролі протікали однаково. Проте є випадки порушень розвитку як зародкового кореня, так і сім'ядоль зародків в умовах кліностатування. Виявлені порушення диференціювання зародків можуть бути однією із причин, зниження кількості і життєздатності насіння, сформованого в умовах зміненої гравітації.
References: 
1. Levinskikh M. A., Sychev V. N., Derendiaeva T. A., et al. The influence of space flight factors on the growth and development of super dwarf wheat cultivated in greenhouse Svet. Aviakosm. Ekolog. Med., 33, 30—37 (1999) [in Russian].
2. Merkys A. J., Laurinavichius R. S. Complete cycle of individual development of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. plants on board the “Salyut-7” orbital station. Dokl. Academy of Sciences of the USSR271, 509 — 512 (1983) [in Russian].
3. Merkis F. I., Laurinavichyus R. S., Rupainene O. Yu., et al. Growth and development of plants under conditions imitating weightlessness. Dokl. Academy of Sciences of the USSR226, 978—981 (1976) [in Russian].
4. Bingham G. E., Sytchev V. N., Levinskikh M. A., Podolsky I. G. Final plant experiments on Mir provide second-generation wheat and seeds. Gravitat. and Space Biol. Bulletin13 (1), 48 (1999).
5. Eastmond P., Kolacna L., Rawsthorne S. Photosynthesis by developing embryos of oilseed rape (Brassica napus L.). J. Experim. Bot., 47(304), 763—1769 (1996).
6. Kuang A., Popova A., Xiao Y., Musgrave M. Pollination and embryo development in Brassica rapa L. in microgravity. Internat. J. of Plant Sci., 161 (2), 203—211 (2000).
7. Musgrave M. E., Kuang A., Xiao Y., et al. Gravity-independence of seed-to-seed cycling. Planta210, 400—406 (2000).

8. Popova A., Musgrave M., Kuang A., and Xiao Yi. Reserve nutrient substance accumulation in Brassica rapa L. seeds in microgravity conditions (STS-87). J. Gravitat. Physiol., 9 (1), 237—238 (2002).