Багатоканальний оптичний обертовий з'єднувач для РЛС космічного базування

Шапар, ВМ, Свєчников, СВ, Олексенко, ПФ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement2):030-035
https://doi.org/10.15407/knit2003.02s.030
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Запропоновано оригінальне технічне рішення багатоканального оптичного обертового з'єднувача (ООЗ) з волоконно-оптичним компенсатором, виконаним у вигляді пучка волоконно-оптичних світловодів, торці яких розташовані по колу із зворотним порядком чергування на протилежних боках компенсатора. Інформаційна пропускна здатність обладнання складає кілька десятків оптичних каналів при стопроцентній оптичній ізоляції між каналами. Проведено математичне моделювання обладнання з компенсатором на основі багатожильних волоконно-оптичних джгутів квадратного перерізу. Розрахунковим шляхом визначено очікувані основні технічні характеристики ООЗ, вияснено ступінь впливу на характеристики різних конструктивних параметрів компенсатора та інших елементів конструкції. Отриманих даних достатньо для інженерного проектування ООЗ.
References: 
1. As1832395 SSSRMKI H04 B 10/00; published 07.08.1993, Bull. No. 29 [in Russian].
2. Patent 3.977.793 USA, MKI G 02 B 23/02; published 18.02.1969
3. Patent 4109998 USA, MKI G 02 B 23/02; published 29.08.1978
4. Svechnikov G., Shapar V. Optical rotary connector for transfer of data signals from fiber optic sensors placing on rotary objects. In: Proc. SPIE. Specialty Fiber Optic Systems for Mobile Platforms. OE/FIBERS'91 SPIE International Symp., 1589, 24—31 (1991).
5. Svechnikov S. V., Shapar V. N. Fiber optic rotary joints for non-contact transmission of information to and from rotation equipment. Kosm. nauka tehnol.6 (4), 40—41 (2000).

https://doi.org/10.15407/knit2000.04.040