Політна калібровка і обробка даних апаратури АВС-Ф, встановленої на космічному апараті КОРОНАС-Ф

Архангельська, ІВ, Котов, ЮД, Архангельський, АІ, Гляненко, ОС
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement2):066-075
https://doi.org/10.15407/knit2003.02s.066
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Апаратуру АВС-Ф призначено для вивчення характеристик потоків жорсткого рентгенівського та γ-випромінювання від Сонця, сонячних спалахів, γ-спалахів, а також вивчення потоків нейтронів. Експеримент проводиться на космічному апараті КОРОНАС-Ф. Наводяться результати обробки даних з детектора СОНГ-Д. За даними його політних калібровок енергетичні діапазони реєстрації гамма-випромінювання складають (0.127 ± 0.023) – (11.1 ± 0.043) МеВ (м'який діапазон) і (4.4 ± 1.4) – (94 ± 3) МеВ (жорсткий діапазон). За два роки виділено близько 2500 спалахових подій, із них 8 % – сонячні спалахи, підтверджені даними GOES і HESSI; 0.5 % – γ-спалахи, підтверджені даними НЕТЕ; 57 % – події явно магнітосферного походження; 8 % – події, що не мають явного магнітосферного походження, але не підтверджені даними НЕТЕ, GOES и HESSI; 26.5 % подій склали квазістаціонарні екваторіальні висипання тривалістю кілька сотень секунд, які спостерігались на кількох послідовних витках орбіти супутника в екваторіальній області і також добре ідентифіковані на картах швидкості рахунку, усереднених за місяць. Кількість таких висипань за місяць не є постійною величиною, але і не залежить явно від кількості сонячних спалахів в γ-діапазоні. Зареєстровані події тривалістю кілька мілісекунд, дуже подібні на γ-події, джерелом яких є атмосфера Землі (TGF), що виникають при електричних розрядах між верхнім шаром хмар та іоносферою.
References: 
1. Arkhangelsky A. I., Glyanenko A. S., Kotov Yu. D., et al. The AVS-F experiment of the CORONAS-F project on registration of fast-changing fluxes of cosmic and solar gamma-emission. Pribory i tehnika jeksperimenta, No. 5, 16—23 (1999) [in Russian].
2. Arkhangelsky A. I., Glyanenko A. S., Kotov Yu. D., et al. Modernization of the AVS-F experiment in the CORONAS-F project. In: Scientific session MEPhI-1999: Proceedings, Vol. 4, 30—31 (MEPhI, Moscow, 1999) [in Russian].
3. Arkhangelsky A. I., Glyanenko A. S., Pavlov A. V. Pre-flight calibration of the ABC-F instrument of the CORONAS-F scientific equipment complex. In: Scientific session MEPhI-2002: Proceedings, Vol. 7, 18—19 (MEPhI, Moscow, 2002) [in Russian].
4. Glyanenko A. S., Kovalen' V. Yu., Kotov Yu. D., et al. X-ray semiconductor (CdTe) spectrometer for solar flare and preflare studies. Izv. vuzov. Radiofizika34 (11-12), 1500—1503 (1996) [in Russian].
5. Dermer C. D. Secondary production of neutral pi-mesons and the diffuse galactic gamma radiation. Astron. and Astrophys., 157, 223—229 (1986).
6. Esposito J. A., Bertsch D. L., Chen A. W., et al. In-flight calibration of EGRET on the Compton GAMMA-Ray Observatory. Astrophys. J. Suppl. Ser., 123, 203— 217 (1999).
7. Inan U., Reising S. C., Fishman G. J., et al. On the association of terrestrial gamma ray bursts with lightning and implications for sprites. Geophys. Res. Lett., 23 (9), 1017—1022 (1996).
8. Kotov Yu. D., Belousova I. V., Glyanenko A. S., et al. Background conditions in the range from 30 keV to 5 MeV in the orbit of CORONAS satellities. J. Moscow Phys. Soc., No. 6, 415—423 (1996).

9. Thomson D. J., Bertsch D. L., Fichtel C. E., et al. Calibration of the Energetic GAMMA-Ray Experiment Telescope (EGRET) for the Compton GAMMA-Ray Observatory. Astrophys. J. Suppl. Ser., 86, 629—656 (1993).