Вплив кліностатування на фотосинтетичний апарат семидобових паростків Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Адамчук-Чала, НІ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement2):044-047
https://doi.org/10.15407/knit2003.02s.044
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Проведено порівняльне структурно-функціональне і біохімічне дослідження перших листків розетки 7-добових паростків Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. в умовах повільного горизонтального кліностатування 2 об./хв та стаціонарного вертикального контролю. При кліностатуванні процес злиття вакуолей клітин мезофілу відбувається швидше, збільшується парціальний об’єм хлоропластів у клітині та сумарна довжина їхніх фотомембран, фотохімічні та обмінні реакції в них проходять інтенсивніше. Отримані результати свідчать про те, що за умов кліностатування відбувається стресова стимуляція їхнього розвитку.
References: 
1. Adamchuk N. I. Arabidopsis thaliana cv columbia cotyledon family structure in terms of fabrication. Ukr. botanichnyj zhurn., 52 (5), 605—610 (1995) [in Ukrainian].
2. Adamchuk N. I. Changes in the structural and functional organization of mesophilic peas in cells under clinitic conditions. Fiziol. i biohim. kul't. rastenij31 (4), 266—269 (1999) [in Ukrainian].
3. Claasen D. E., Spooner B. S. Impact of altered gravity on aspects of cell biology. Int. Rev. Cytol., 156, 301—373 (1994).
4. Halstead T. W., Dutcher F. R. Plants in space. Annu. Rev. Plant Physiol., 38, 317—345 (1987).
5. Jialo S., Hilare E., Paulse A. Q., Guikema J. A. Ultrastructural observation of altered chloroplast morphology in space-grown Brassica rapacothyledons. J. Gravit. Physiology6 (1), 93—94 (1999).
6. Kordyum E. L. Biology of plant cells in microgravity and under clinorotation. Int. Rev. Cytol., 171, 1—78 (1997).

7. Kordyum E. L. Space biology and medicine: conception and experimental data. In: Fedorov O. (Ed.) Space research in Ukraine 2000—2002, 52—62 (Prin. House KIT, National Space Agency of Ukraine, 2002).